OPMÆRKSOMHED

Vi har alle sammen et JEG indeni. Dit JEG oplever verden gennem din opmærksomhed, som du bruger til at opdage verden. Din opmærksomhed kan fokusere på tre ting:

  1. Verden omkring dig, som du kan se, høre, mærke, lugte og smage
  2. Din krop
  3. Dine tanker og følelser

Din opmærksomhed fungerer på samme måde som spotlyset på en teaterscene. Spotlyset sætter fokus på det, som er vigtigt lige nu på scenen. JEG oplever det, som opmærksomheden sætter fokus på. JEG er lysmesteren. Opmærksomheden er spotlyset, og scenen er din verden.
Når man skal klare hverdagens udfordringer, er det godt at have styr på sin opmærksomhed, så man kan:

  • Holde koncentrationen om opgaver og tanker, som er vigtige, selv om der er forstyrrelser rundt omkring.
  • Trække sig selv fri af tanker og følelser, som du (og andre) ikke har godt af.
  • ”Scanne” den ydre og indre verden og opdage det, som kan være spændende og vigtigt.

Hvem bestemmer?

JEG kan bestemme over tanker og følelser  ved at flytte opmærksomheden til det, JEG gerne vil tænke på.  Men JEG bestemmer ikke altid. Opmærksomheden tiltrækkes altid af vigtige begivenheder i den ydre og den indre verden. Nogen gange uden at JEG vil det:

  • JEG kan blive forskrækket, hvis der pludselig sker noget, som virker farligt.
  • JEG kan få det skidt, hvis en ubehagelig følelse bliver overskyggende.
  • Det kan gøre så ondt i krop eller hoved, at JEG ikke kan tænke på andet.

JEG har altså fat i den ene ende af opmærksomheden og begivenhederne i den ydre og den indre verden har fat i den anden ende. I hvert sekund livet igennem er der et spil kørende om, hvem der bestemmer over opmærksomheden – JEG eller begivenhederne i den ydre og indre verden.

Din personlige frihed handler om at bestemme, hvad der foregår i dit liv. Når DU tit bestemmer, hvad du vil tænke på lige NU, så styrketræner du din evne til at bestemme over dine tanker og følelser – så DU i højere grad bestemmer over tankerne og følelserne og ikke omvendt. Du kan f.eks. snakke højt med dig selv indeni – med “Bestemmer-stemme”. Det er en simpel form for opmærksomhedstræning.