At kunne tænke tanker om egne og andres tanker

At mentalisere skal forstås som vores evne til at tænke tanker om vores egne tanker og andres tanker. Gennem mentalisering lærer vi vores egne tanker og følelser at kende, og forstår hvordan det påvirker vores handlinger og adfærd. Evnen til at mentalisere er derfor en forudsætning for at kunne indgå i meningsfulde relationer, også i forhold til vores børn. Mere præcist betyder det at kunne mentalisere:

  1. At vi er i stand til at reflektere over egne tanker, vurdere og revidere dem, samt flytte vores fokus fra tanker vi ikke kan bruge til noget. Dette kan kort beskrives som evnen til at tænke tanker om egne tanker og flytte sig, hvis det er nødvendigt.
  2. At vi i samværet med andre mennesker kan give nogle kvalificerede bud på, hvad de tænker og føler. Vi skal ikke kunne læse andres tanker, men vi skal have en klar og realistisk ide om, hvad andre mennesker tænker og føler. Dette gælder i samtaler og i nære relationer, også når der er konflikt eller bekymring. Det kan kort beskrives som evnen til at tænke tanker om andres tanker.
    Man kan lære at mentalisere

Man kan sammenligne vores evne til at mentalisere med en muskel. Jo mere vi bruger og træner den, jo større bliver den. Mentalisering kan med andre ord læres – men det kræver at vi øver os. Du kan på dette website finde inspiration til, hvordan du kan øve dig på at flytte dine tanker, og dermed hvordan du kan få bedre kontrol over dine tanker og følelser. Og derigennem gøre dig selv og dit barn mere robust.