Social pejling

Du kan lytte til Social pejling her.

Social pejling er et begreb, som handler om ubevidst gruppepres. Vi er sociale væsener, og bliver derfor påvirket af, hvad vi tror, at andre mennesker i vores omgivelser mener og gør.

Nogen gange tror vi måske, at “alle de andre” mener og gør noget bestemt, mens det i virkeligheden kun er nogle få, som mener og gør det. Det kaldes en flertalsmisforståelse. F.eks. kan man tro, at rigtigt mange af ens jævnaldrende er ligeglade med én, men i virkeligheden er det måske slet ikke rigtigt.

I Danmark har der været gennemført to store skoleprojekter om social pejling og flertalsmisforståelser: Ringstedforsøget og Aarhuseksperimentet.

Indsatsen er meget simpel: Man stiller en række spørgsmål til gruppe (f.eks. en skoleklasse) ud fra følgende model:

  1. Hvor mange af dine kammerater tror du gør xxx lige for tiden?
  2. Gør du selv xxx lige for tiden?

Når man tæller svarene sammen, viser det sig ofte, at der er betydelig forskel på tro og virkelighed. Resultatet bruges som udgangspunkt for samtaler om, hvorfor vi kan tro noget andet end virkeligheden. En udmærket vejledning og inspirationskatalog findes her.

I begge projekter er påvist, at indsatsen reducerer tobaksrygning, alkoholforbrug og kriminalitet signifikant.