Klasse-spil

Du kan lytte til Klasse-spil her.

Dette enkle spil er inspireret af et amerikansk spil (Class Behavior Game) som indgår i et ”Class Room Management” program udviklet til brug i indskolingen i Baltimore Public Schools i starten af 1990’erne (The Class Room Prevention Program). Tankeboble-legen ”Gør det usynlige synligt” er inspireret fra det samme program.

Baltimore programmet har været helt usædvanligt grundigt testet videnskabeligt. Eleverne er fulgt helt til 19 års alderen. De klarede sig betydeligt bedre i uddannelsessystemet og havde betydeligt mindre risiko for misbrug. Manual og resultater kan findes her.

Formålet med klassespillet er at bidrage til et godt leve- og læremiljø for både elever og voksne. Her er reglerne:

  • Definer (gerne sammen med børnene) et konkret adfærdsmål, som spillet skal bruges til at opnå. Det kan f.eks. være: Mindre støj, ordentligt sprog, mindre vold, mere hjælpsomhed, alle med i legene, osv. osv.
  • Det besluttes, hvor lang tid spillet skal vare. Det kan være alt fra 10 minutter op til dage – uger.
  • Del klassen op i 3-5 grupper (afhængigt af klassens størrelse). Læreren bestemmer, hvem der er i hvilke grupper, så grupperne har nogenlunde lige store chancer for at klare sig i spillet. Hver gruppe får et antal startpoints (mellem 5 og 10 points).
  • Når eleverne udviser den ønskede adfærd i tilstrækkeligt omfang indenfor et givet tidsrum, får gruppen et til flere points oven i puljen. Når eleverne udviser modsatrettet adfærd, trækkes points fra gruppens point pulje. Læreren/pædagogen afgør, om eleverne selv skal være med til at bedømme egen adfærd (og dermed give/fjerne points) eller det er en voksen afgørelse (afhænger bl.a. af tema og elevernes modenhed).
  • Når spillet er forbi, får elevgruppen med flest points en passende belønning (materiel eller immateriel), som har været bestemt forud (eventuelt i samråd med eleverne).

Spillet bør gentages med jævne mellemrum – evt. med nye adfærdstemaer, nye grupper og gradvist stigende krav.