Gør det usynlige synligt

Du kan lytte til Gør det usynlige synligt her.

Ideen med denne leg er, at synliggøre vores usynlige tanker, og træne en samtaleform, der kan gøre os klogere på hinanden og os selv – og forebygge misforståelser og konflikter. Legen foregår i små grupper (højst 4-5 personer i en gruppe).

Lav 8-10 papir tankebobler (A5-A4 størrelse). Vælg et ”Tanketema” for øvelsen, som er nærværende for deltagerne og skriv/tegn temaet på en papir-tankeboble. Her er eksempler på temaer: Venner, familie, en følelse (f.eks. glæde, vrede, osv.), vold, misbrug, samfundet, fremtiden, osv. osv. Læg denne tema-tankeboble midt på et bord.

Hver deltager bruger nu 1-2 minutter på at tænke over temaet – og skriver stikord/tegner om sine tanker på hver sin papir-tankeboble (Tænkerunde 1). Alle lægger derefter på samme tid deres tankebobler rundt om ”tema-boblen”.

Efter tur fortæller hver deltager i højst 1 minut om sine tanker om temaet (Fortællerunde 1). De andre stiller derefter nysgerrigheds-spørgsmål:

  • ”Fortæl lidt mere om … ”.
  • ”Hvad kan forklaringen mon være…?
  • Hvad tænker du, vi kan gøre…, lige nu…, senere…?
  • Hvad kan give mening for dig, at prøve…?

Efter denne runde bruger hver deltager igen 1-2 minutter på at tænke over temaet, og hvad de andre har fortalt – og skriver stikord/tegner om sine (nye) tanker på en ny papir-tankeboble (Tænkerunde 2). Alle lægger derefter på samme tid deres tankebobler uden for sin første tankeboble. Derefter køres en Fortællerunde 2 – på præcis samme måde som Fortællerunde 1.

Det er en god ide at lave en kort samlet konklusion på gruppens gennemgang af temaet og fortælle, hvordan det har været at lave øvelsen.

Hvis man for alvor vil træne denne samtaleform, må man gentage legen 1-2 gange om ugen i 8-12 uger – naturligvis gerne med forskellige temaer, som er aktuelt nærværende for deltagerne.