Du bestemmer

Du kan lytte til Du bestemmer her.

Det kan være godt at holde fast i nogle tanker i lang tid. Andre tanker (dårlige tanker) er det godt at give slip på – og flytte opmærksomheden til tanker, som kan bruges til noget.

Du kan bestemme over dine tanker, i stedet for at dine tanker bestemmer over dig. Tegn tre tankebobler.Læg en finger på en af de tre tankebobler og tænk på noget, som passer til denne boble. Hvis tanken smutter fra dig, så start forfra. Kik på et ur og læg mærke til:

  • Hvor lang tid du kan holde fast i en tanke.
  • Hvor hurtigt kan du give slip på en tanke.
  • Hvor hurtigt du kan skifte fra én tanke til en anden tanke og tilbage igen.

Når du leger ”Bestemmer-legen” tit, kan du blive Mester i at bestemme over dine tanker. Det kan være sjovt at være to eller tre personer med i denne leg, og følge, hvordan hver persons finger flytter sig på boblerne – og vide, at der foregår usynlige begivenheder ind i hovedet på alle. Læs mere om det usynlige her. Efter hver af de tre dele af legen: Fortæl hinanden om, hvad der foregik inde i tankerne undervejs.