Svært at lære

Hvis man får for store udfordringer, er det svært at lære noget.

Selvfølgelig skal man have udfordringer, som passer til ens alder og klogskab. Vi er født med forskellige slags klogskab (”de mange intelligenser”) – og der er stor forskel på, hvad vi hver især er gode til. En person er måske dygtig til tal, men har svært ved at finde ud af det med andre mennesker (social intelligens) – en anden har måske let ved ord og sprog, men er motorisk udfordret.

Når man får passende udfordringer, så bliver det sjovere og nemmere at lære, man oplever at blive dygtigere – og det giver mod og lyst til lære mere.

Hvis man får for store udfordringer – og måske bliver skældt ud eller mobbet, så mister man lysten. Så går hjernens alarmsystem i gang og der skrues ned for Tænkehjernen[1], så man ikke kan tænke sig om – og så bliver det dobbelt svært at lære nyt – en ond cirkel.

Det bliver nemmere at lære det, som er svært, når man også øver sig i det, som man er god til – fordi Tænkehjernen er åben for at lære nyt, når man er glad og oplever at det giver bonus at øve sig.

[1]  Se mere under punktet Tænkehjernen og Alarmhjernen.