Konstruer en øvebane

Du kan lytte til Konstruer en øvebane her.

En øvebane består af en række situationer fra virkeligheden, som kan fremkalde frygt i små doser. En øvebane er en optrapning, som trin for trin træner forbindelsen mellem Tænkehjernen og Alarmhjernen. Med et fint ord kaldes teknikken for ”kognitiv eksposition”.

Snak med mennesker du har tillid til og brug fantasien, når du skal konstruere en øvebane, som passer til dit problem.

Fremkald frygt i små doser og få ro på kroppen.

Når du – i små doser, har fremkaldt din frygt på din øvebane (eller måske blot i dine indre forestillinger), skal der skabes ro i kroppen. Ro i kroppen fjerner frygten. Kroppen lærer et nyt mønster, og Alarmhjernen  lærer at falde til ro.

Den mest simple måde at få ro i kroppen på, er at øve sig i dyb afslappende vejrtrækning – og blive ved, indtil du kan mærke, at frygten bliver mindre og forsvinder. Og/eller øve sig i at flytte opmærksomheden til noget andet end de bange tanker. Læs mere under punktet Opmærksomheden – Hjernens spotlys.