Specialpakker

Specialpakker er udvalgte moduler fra robusthedsprogrammet, som er pakket til specifik brug i bestemte situationer.

Alarmhjernen

Specialpakken Alarmhjernen kan være hjælp til problemløsning med udgangspunkt i vores viden om Alarmhjernen. Kan downloades her:

Tankebobler

Specialpakken Tankebobler kan være hjælp til problemløsning med udgangspunkt i Robusthedsprogrammets modul om Tankebobler. Kan downloades her:

Robusthed og dansk som andetsprog

Specialpakken Robusthed og dansk som andetsprog kan være hjælp til at arbejde med nøglebegreberne i robusthedsprogrammet samtidig med, at man bliver bedre til dansk. Kan downloades her:

Bange børn

Specialpakken Bange Barn er materiale, som forældre og fagpersoner kan bruge, når de skal hjælpe børn, som er bange. Kan downloades her:

Borgerkursus

Specialpakken Borgerkursus er en skabelon til fagpersoner/organisationer, der arrangerer Robusthedskurser for unge/voksne, hvor de kan få et eksamensbevis. Kan downloades her

Almen praksis

Specialpakken Almen Praksis indeholder 4 emner fra Robusthedsprogrammet beregnet til almen praktiserende lægers samtaler med patienter. Specialpakken kan lige så vel anvendes af andre faggrupper. Kan downloades her: