Hjælp en anden

Du kan lytte til Hjælp en anden her.

Det kan være svært at hjælpe sig selv, hvis man har alvorlige problemer. Man kan have brug for hjælp og støtte. Robusthedsprogrammet kan bruges, hvis du skal hjælpe et menneske, som har det svært.

Grænser for Robusthed

Der er grænser for, hvor robuste vi hver især kan blive på forskellige livsområder. Vi skal udfordres i passende omfang for at udvikle robusthed, men hvis ikke grænserne respekteres, er der tale om overgreb. Alle mennesker har ret til at leve indenfor vilkår, rammer og krav, som man er i stand til at kunne klare.

Samarbejde

Børn, unge og voksne som kan samarbejde, vil gerne samarbejde. Destruktiv adfærd er tegn på magtesløshed, og kan forebygges på denne måde:

  • Ros og beløn ønsket adfærd. Ros skal være kort og præcis og uden forbehold. Hvis en rosende sætning efterfølges af en ”men,… sætning”, så opleves kun den indirekte kritik, der ligger bisætningen.
  • Undgå kritik, skæld ud og straf. Ignorer istedet uønsket adfærd – med mindre det handler om at stoppe farlig adfærd. Giv ros for at personen øver sig i det, som er svært.
  • Vær rolig og brug konsekvens overfor uønsket adfærd (kortvarigt timeout, tab af privilegier). Lad konsekvenser være milde og tidsbegrænsede, men hold fast og giv ros for, at personen øver sig i det, som er svært.
  • Spørg og lyt til personens egne ideer til løsninger. Forhandl jer frem til løsninger, som alle parter kan godtage.
  • Sørg for masser af positivt samvær, som kan give fælles glæde, og hvor den anden føler sig taget alvorligt.

En hjælpers rolle

En hjælpers rolle er selvsagt at give viden, inspiration og opmuntring – hverken for lidt eller for meget. Vælg f.eks. den viden fra robusthedsprogrammet, som du tror kan fange personens interesse og engagement. Og gør den viden personlig gennem eksempler fra hans/hendes eget liv – evt. ved hjælp af de små tankeboble-lege (se her).

Det er vigtigt (især i starten), at have fokus på det, som giver umiddelbar lindring af ubehag og lidelse, så Alarmhjernen kan falde til ro og Tænkehjernen kan få lov at arbejde. Stil ikke for store forventninger og krav. Vær tålmodig – det vigtigste for et menneske med alvorlige problemer er at opleve, at der er nogen, som bliver ved med at tro på og arbejde for, at det kan blive bedre.

Med ubetinget og tålmodig opmuntring, kan alle mennesker få det bedre – lidt eller meget – uanset forhistorien. Selv når alting ser ud til at være umuligt, er det ofte muligt at holde fast: “Jeg ved det er svært – det er flot, at du øver dig – jeg tror på, det kan blive bedre – vi bliver ved”.

Tanke-spillet kan være et super redskab til at støtte udviklingen.

Hvis det ikke lykkes

Hvis et projekt ikke lykkes, må man tilbage og kikke på, hvor der skal justeres i forhold til ovenstående præmisser.  Mangel på succes skyldes ofte for små eller for store udfordringer eller mangel på øvelse. Mennesker, som vedvarende reagerer negativt, har ofte for store udfordringer. Eller personen er overmandet af følelsen ”det er svært”, så han/hun bliver handlingslammet af negative tanker, der kører i ring. Et godt spørgsmål, man kan stille til en person i vanskeligheder, er: ”Hvad har du brug for at lære lige nu?” Det kan hjælpe til at flytte fokus til handling frem for negative tanker, der kører i ring.