Robusthed – hvad er det?

Når vi oplever at kunne komme igennem de udfordringer, vi møder på vores vej, giver det livet værdi. Men dét, at livet udvikler sig på denne måde, er langt fra en selvfølge. Der vil altid opstå udfordringer og være svære tider og begivenheder, vi skal igennem. Vi vil møde modstand og mennesker, der oplever verden anderledes end os selv. Alt dette er en fuldstændig naturlig del af livet. For at håndtere alt dette, uden at gå i stykker, er vi nødt til at kunne noget. Det er lige præcis det, Robusthed handler om!

Robusthed handler nemlig om, hvordan vi håndterer livet, især når det er svært. Langt det meste af livet går – heldigvis – rigtig godt af sig selv. I disse situationer kræver det ikke nogen særlig robusthed. Men i situationer hvor det kræver noget ekstra af os, og hvor livet virkelig presser os, gælder det altså om at have det, der skal til, for at klare den situation, man står overfor. Det, vi i Robusthedsprogrammet arbejder med, er de fundamentale byggesten, som vi alle – børn, unge og gamle – kan anvende til at bygge vores eget mentale fundament af.

Robusthed handler især om, at kunne klare udfordringer i følgende forhold af livet:

Forholdet til mennesker

Det er ret svært, at gå gennem livet og fuldstændig undgå, at have noget med andre mennesker at gøre. Noget af det mest vidunderlige her i livet er jo netop at være sammen med de mennesker, der betyder noget for os. En gang imellem sker det dog, at vi kommer på kant med dem, vi holder af, og så bliver disse vidunderlige fællesskaber forandret til noget, der virkelig slider på vores følelser. I disse situationer er det meget vigtigt, at kunne holde sammen på sig selv, så man ikke selv går i stykker, og lige så vigtigt at kunne håndtere dette på en måde, så et vigtigt forhold ikke går i stykker.

Det vil ind imellem også ske, at vi kommer ud for situationer, hvor der er mennesker, vi misforstår, eller som misforstår os. Endvidere vil vi med garanti møde mennesker, som har andre værdier og holdninger end os selv, og hvor vi bliver følelsesmæssigt udfordret. Det er i disse situationer vigtigt, at kunne holde sammen på sig selv og håndtere situationen, så vi ikke ødelægger noget for os selv eller andre.

I forhold til opgaver

En af de ting, der præger tilværelsens udvikling fra man er lille barn op gennem ungdommen og hele vejen op i voksenlivet, er, at man i stigende grad stilles over for massevis af opgaver, som man ikke bare kan slippe for. I vores hverdag bliver vi ofte stillet en masse opgaver, som bare skal løses. Dem er vi nødt til at løse, uden vi investerer for mange følelser i det. Det er altså af afgørende vigtighed, at vi lærer at udføre denne type opgaver, uden at lade vores følelser fylde for meget. Det kommer der ikke noget godt ud af!

Der er grænser for, hvor robuste vi hver især kan blive på forskellige livsområder. Vi skal udfordres i passende omfang for at udvikle robusthed, men hvis ikke grænserne respekteres, er der tale om overgreb. Alle mennesker har ret til at leve indenfor vilkår, rammer og krav, som man er i stand til at kunne klare. Derfor handler robusthed også om, at have mod på og hjerte til at stå op mod og sige fra overfor opgaver, der er åbenlyst urimelige eller ikke er hensigtsmæssigt at påtage sig. At kunne dette kræver robusthed.

I forhold til fristelser

Der findes så mange fristelser her i livet, og nogle få af dem har vi bedst af at holde os fra. Et klassisk eksempel på dette fra ungdomslivet, er at kunne sige fra overfor druk og stoffer, selvom det er en del af kulturen i det fællesskab, vi er en del af. Det siger sig selv, at i sådan en situation skal vi kunne sige fra, og at have robusthed til at kunne dette er en vigtig egenskab.

I forhold til lidelse

Op gennem livet vil vi alle med garanti opleve forskellige former for lidelse fx det at miste, at blive syg eller at opleve håbløshed. At kunne håndtere dette uden selv at gå i stykker eller  lade begivenhederne i vores liv tage styringen for hvordan vores liv udvikler sig. Det betyder ikke, at man ikke må være ked af det, bange eller vred over hændelser i livet, det skal vi være. Men tager det overhånd, bliver det for meget eller kommer det til at fylde på tidspunkter, hvor det er uhensigtsmæssigt, så bliver det et problem i forhold til at leve vores liv.

At kunne lægge lidelsesfulde hændelser væk, når der er behov for dette, kræver robusthed. På den måde er robusthed ikke noget, der er relevant for de få, nej robusthed rækker hele livet rundt og er nyttige egenskaber for både børn, unge og gamle.

Det er værktøjer til at kunne håndtere disse forhold af livet, du kan blive dygtigere til både overfor dig selv og mennesker omkring dig ved at gå på opdagelse på ROBUSTHED.DK.