Beskrivelser og brug

Kære bruger

I menuen ovenfor finder du en skabelon til det manuskript, du kan sammensætte og printe, når du underviser eller arbejder med Robuste fællesskaber. På den måde kan du tilpasse dit oplæg til lige præcis den målgruppe, du arbejder med.
Vi har lavet indholdet så fleksibelt som muligt, hvilket betyder, at du stadig skal forholde dig til, hvordan du gør øvelserne helt relevante i forhold til det, du vil arbejde med.
Med andre ord skal du starte med at gøre dig tanker om dine egne tanker 🙂

God fornøjelse!

Beskrivelse af robuste fællesskaber

Beskrivelse af robuste fællesskaber

Vi er sociale væsener, som påvirker hinanden på godt og ondt i vores små fællesskaber: Familie, venner, arbejde, fritid og i vores store fællesskaber: Lokalsamfund, lande og verden.
Derfor påvirkes hver enkelt af os af den robusthed eller mangel på samme, som der er i vores fællesskaber.

I et robust fællesskab er der:

 • Fysisk og psykisk tryghed og sikkerhed, så vi er i stand til at tænke os om og ikke befinder os i mere eller mindre konstant kamp eller flugt tilstand.
 • Ytringsfrihed og åbenhed, så vi ikke risikerer at rende rundt med alt for snævre verdensbilleder i vores hoveder. Gode måder at håndtere uenigheder og konflikter. En klog mand har engang sagt, at demokrati er en civiliseret måde at være uenig på. En høj grad af tolerance. Forskellighed ses som en styrke og ikke som noget farligt eller mærkeligt.
 • En høj grad af lighed. Samfund med stor lighed klarer sig på alle måder bedre end samfund med stor ulighed.

Derfor skal vi arbejde med robuste fællesskaber

Derfor skal vi arbejde med robuste fællesskaber

Det har afgørende betydning for os mennesker, at vi føler os som en del af et fællesskab. At vi hører til nogen eller noget.

Hvis vi føler os truet på vores plads i fællesskabet (klassen), bliver vores Alarmhjerne aktiveret. Vi får svært ved at huske, lære noget og at danne positive følelser for andre.

Mobning kan være konsekvensen af et utrygt fællesskab og være årsag til, at børn/unge ikke er i stand til at drage udbytte af undervisningen. Mobning handler meget sjældent om et enkelt individ men er langt oftere et gruppefænomen.

Det mest effektive vi kan gøre for at sikre, at alle har det godt og får noget ud af at være her, er at arbejde på at skabe et robust fællesskab.

At føle sig som en del af fællesskabet giver den bedste mulighed for, at vi kan udvikle vores fulde potentiale.

Video

Kære bruger

I menuen ovenfor finder du en skabelon til det manuskript, du kan sammensætte og printe, når du underviser eller arbejder med Robuste fællesskaber. På den måde kan du tilpasse dit oplæg til lige præcis den målgruppe, du arbejder med.
Vi har lavet indholdet så fleksibelt som muligt, hvilket betyder, at du stadig skal forholde dig til, hvordan du gør øvelserne helt relevante i forhold til det, du vil arbejde med.
Med andre ord skal du starte med at gøre dig tanker om dine egne tanker 🙂

God fornøjelse!

Eksempler 0-6 år

Kære bruger

I menuen ovenfor finder du en skabelon til det manuskript, du kan sammensætte og printe, når du underviser eller arbejder med Robuste fællesskaber. På den måde kan du tilpasse dit oplæg til lige præcis den målgruppe, du arbejder med.
Vi har lavet indholdet så fleksibelt som muligt, hvilket betyder, at du stadig skal forholde dig til, hvordan du gør øvelserne helt relevante i forhold til det, du vil arbejde med.
Med andre ord skal du starte med at gøre dig tanker om dine egne tanker 🙂

God fornøjelse!

Vejledning i brug af eksempler

Eksempler: Biderier i børnehaven

Eksempler: Daginstitution med fokus på forskelligheder

Case: At slå de andre børn

Eksempler 7-12 år

Kære bruger

I menuen ovenfor finder du en skabelon til det manuskript, du kan sammensætte og printe, når du underviser eller arbejder med Robuste fællesskaber. På den måde kan du tilpasse dit oplæg til lige præcis den målgruppe, du arbejder med.
Vi har lavet indholdet så fleksibelt som muligt, hvilket betyder, at du stadig skal forholde dig til, hvordan du gør øvelserne helt relevante, i forhold til det, du vil arbejde med.
Med andre ord skal du starte med at gøre dig tanker om dine egne tanker 🙂

God fornøjelse!

Vejledning i brug af eksempler

Eksempel: Mobbet i skolen

Eksempel: Klasse med konflikter

Case: Mobning på SMS

Eksempler 13-21 år

Kære bruger

I menuen ovenfor finder du en skabelon til det manuskript, du kan sammensætte og printe, når du underviser eller arbejder med Robuste fællesskaber. På den måde kan du tilpasse dit oplæg til lige præcis den målgruppe, du arbejder med.
Vi har lavet indholdet så fleksibelt som muligt, hvilket betyder, at du stadig skal forholde dig til, hvordan du gør øvelserne helt relevante i forhold til det, du vil arbejde med.
Med andre ord skal du starte med at gøre dig tanker om dine egne tanker 🙂

God fornøjelse!

Vejledning i brug af eksempler

Eksempel: Pigebande

Eksempel: Fokus på karakterer

Case: En gruppe drenge

Case: Vil ikke fællesskabet

Case: Elev har det svært

Case: Dreng finder ikke undervisningen brugbar

Case: Præstationsangst

Eksempler voksne

Kære bruger

I menuen ovenfor finder du en skabelon til det manuskript, du kan sammensætte og printe, når du underviser eller arbejder med Robuste fællesskaber. På den måde kan du tilpasse dit oplæg til lige præcis den målgruppe, du arbejder med.
Vi har lavet indholdet så fleksibelt som muligt, hvilket betyder, at du stadig skal forholde dig til, hvordan du gør øvelserne helt relevante i forhold til det, du vil arbejde med.
Med andre ord skal du starte med at gøre dig tanker om dine egne tanker 🙂

God fornøjelse!

Eksempel: Temadag

Eksemplet illustrerer hvordan man kan arbejde med robuste fællesskaber

På en arbejdsplads har man i længere tid oplevet udfordringer i forhold til mental sundhed. Der bliver snakket i krogene og enkelte føler sig udenfor. Det bliver til et personalemøde besluttet, at der skal afholdes en fælles temadag, hvor øvelser fra robusthedsprogrammet anvendes. I begyndelse er der modstand fra deltagerne, da de ikke mener, at temadagen og øvelser kan gavne. Men i løbet af dagen åbner deltagerne sig mere op. Især er øvelsen spørg, svar og byt med til at hjælpe kollegerne med at se gode ting ved arbejdspladsen og hvordan de kan hjælpe hinanden. Temadagen var ikke et quick fix, men deltagerne fik øjnene op for hinanden og bedre forståelse.

Eksempel: Nye sociale relationer

Eksemplet illustrerer hvordan man kan arbejde med robuste fællesskaber

Birte oplever tristhed i hendes fritid. Hun bor alene, da hun er enlig og børnene er flytte hjemmefra. Hun elsker sit arbejde, men i hendes fritid mangler hun meningsfuldt indhold. Birte søger nye fællesskaber, og melder sig derfor til den lokale forening. Her oplever hun et stærkt fællesskab om en fælles opgave, og hun får nye sociale relationer.

Vejledning i brug af øvelser

Kære bruger

Hvis du gennem dit arbejde med robusthed selv finder på gode øvelser, vil vi meget gerne høre om dem. Vi arbejder hele tiden på at udvikle og optimere indholdet her på sitet, så gode ideer og input er hjerteligt velkomne.

Send en mail med en beskrivelse af din øvelse til mma@sundkom.dk. Måske bliver din øvelse en del af robusthedsprogrammet.

Vejledning i at vælge en øvelse

Kan vi stole på hinanden

Robuste fællesskaber

Vær dig selv

Hvor går grænsen

Spørg, svar og byt

Tillidsfaldet

Er du ude eller inde

Kig og byt

Tegn en tegning af en tegning

Tæl til 20

Håndtrykket

Storyboard

Familier

Vejledning i brug af spørgsmål

For at starte implementeringsarbejdet, er det særdeles brugbart at få deltagerne til at debattere, hvordan dette kan anvendes i praksis. Her finder du en liste med inspiration til gode spørgsmål til debat. Vælg de spørgsmål, du vurderer er relevante for jer og tilpas dem til jeres kontekst.

Du kan også selv finde på spørgsmål, hvis du ikke finder det, du skal bruge her.

Når du lægger op til debat blandt deltagerne, er der forskellige måder at gribe det an på. Nedenstående er et par bud på, hvordan du kan skabe en livlig debat, hvor så mange som muligt byder ind.

Din opgave er her at sætte rammen for debatten og være ordstyrer.

 • Del gruppen op i mindre grupper på 3-5 deltagere og stil dem hver et spørgsmål, de skal debattere. Herefter fremlægger grupperne i plenum.
 • Stil hele gruppen et spørgsmål og bed dem drøfte spørgsmålet to og to i et par minutter. Inviter herefter til debat i plenum. Gentag med flere spørgsmål.
 • Lav brainstorm på en flip-over ud fra et konkret spørgsmål.

Spørgsmål

 • Du kan vælge at stille et, flere, alle spørgsmål eller selv formulere nogle andre, der passer ind i jeres gruppe til videre debat.
 • Del deltagerne op to og to og lad dem tale et par minutter om hvert spørgsmål. Bring herefter spørgsmålet til debat i plenum.
 • Del deltagerne op i grupper på 3-6 personer og lad dem komme med svar på spørgsmålene på en planche.

Tilpas spørgsmål og form til den tid, I har til rådighed.

Spørgsmål:

Beskriv en situation i hverdagen, hvor arbejdet med Robuste fællesskaber er relevant.

 • Hvad får målgruppen ud af at arbejde med Robuste fællesskaber i denne situation?

Beskriv en situation fra hverdagen, hvor arbejdet med Robuste fællesskaber er svært.

 • Hvorfor er det svært i denne situation?
 • Kan situationen tilpasses, så arbejdet med Robuste fællesskaber bliver lettere?
 • Hvorfor er arbejdet med Robuste fællesskaber relevant for jeres målgruppe?

Evt.

 • Hvilke problemer kan ses i arbejdet med Robuste fællesskaber ?
 • Hvordan kan problemerne løses?
 • Hvad kan arbejdet med Robuste fællesskaber gøre for jeres målgruppe?