Beskrivelser og brug

Kære bruger

I menuen herover finder du en skabelon til det manuskript, du kan sammensætte og printe, når du underviser eller arbejder med Opmæksomheden. På den måde kan du tilpasse dit oplæg til lige præcis den målgruppe, du arbejder med.
Vi har lavet indholdet så fleksibelt som muligt, hvilket betyder, at du stadig skal forholde dig til, hvordan du gør øvelserne helt relevante i forhold til det, du vil arbejde med.
Med andre ord skal du starte med at gøre dig tanker om dine egne tanker 🙂

God fornøjelse!

Beskrivelse af opmærksomhed

Kort beskrivelse af opmærksomhed

Beskrivelse Opmærksomhed og ADHD

Beskrivelse Opmærksomhed og selvbedrag

Derfor skal vi arbejde med opmærksomheden

PDF: 1) SPOTLYS og 2) JEG

Hent vedhæftede filer:

Video

Kære bruger

I menuen herover finder du en skabelon til det manuskript, du kan sammensætte og printe, når du underviser eller arbejder med Opmæksomheden. På den måde kan du tilpasse dit oplæg til lige præcis den målgruppe, du arbejder med.
Vi har lavet indholdet så fleksibelt som muligt, hvilket betyder, at du stadig skal forholde dig til, hvordan du gør øvelserne helt relevante i forhold til det, du vil arbejde med.
Med andre ord skal du starte med at gøre dig tanker om dine egne tanker 🙂

God fornøjelse!

Vejledning i brug

Videoerne er tænkt som et supplement til din præsentation, der udbygger og understøtter det, du fortæller i din præsentation. Da det til nogle af modulerne er nødvendigt med en meget præcis formulering, giver det dig mulighed for at fokusere på andre dele af din fremlæggelse.

Hvis du vælger at vise filmen til det pågældende tema (hvilket vi anbefaler dig at gøre,) skal du sørge for at have adgang til fremviser/smartboard med internetadgang.

Opmærksomhed

Hjernens spotlys

[/wpmem_logged_in]

Eksempler 0-6 år

Kære bruger

I menuen herover finder du en skabelon til det manuskript, du kan sammensætte og printe, når du underviser eller arbejder med Opmærksomheden. På den måde kan du tilpasse dit oplæg til lige præcis den målgruppe, du arbejder med.
Vi har lavet indholdet så fleksibelt som muligt, hvilket betyder, at du stadig skal forholde dig til, hvordan du gør øvelserne helt relevante i forhold til det, du vil arbejde med.
Med andre ord skal du starte med at gøre dig tanker om dine egne tanker 🙂

God fornøjelse!

Vejledning i brug af eksempler

Eksempel: Når den voksne guider

Eksempel: Temadag i børnehaven

Case: Dreng der ikke spiser nok

Eksempler 7-12 år

Kære bruger

I menuen herover finder du en skabelon til det manuskript, du kan sammensætte og printe, når du underviser eller arbejder med Opmærksomheden. På den måde kan du tilpasse dit oplæg til lige præcis den målgruppe, du arbejder med.
Vi har lavet indholdet så fleksibelt som muligt, hvilket betyder, at du stadig skal forholde dig til, hvordan du gør øvelserne helt relevante i forhold til det, du vil arbejde med.
Med andre ord skal du starte med at gøre dig tanker om dine egne tanker 🙂

God fornøjelse!

Vejledning i brug af eksempler

Eksempel: Pubertet

Eksempel: At flytte opmærksomheden

Eksempel: Urolig dreng

Eksempler 13-21 år

Kære bruger

I menuen herover finder du en skabelon til det manuskript, du kan sammensætte og printe, når du underviser eller arbejder med Opmærksomheden. På den måde kan du tilpasse dit oplæg til lige præcis den målgruppe, du arbejder med.
Vi har lavet indholdet så fleksibelt som muligt, hvilket betyder, at du stadig skal forholde dig til, hvordan du gør øvelserne helt relevante i forhold til det, du vil arbejde med.
Med andre ord skal du starte med at gøre dig tanker om dine egne tanker 🙂

God fornøjelse!

Vejledning i brug af eksempler

Eksempel: Vredesudbrud

Eksempel: At være god ved sig selv

Eksempel: Tankemylder

Eksempler voksne

Kære bruger

I menuen herover finder du en skabelon til det manuskript, du kan sammensætte og printe, når du underviser eller arbejder med Opmærksomheden. På den måde kan du tilpasse dit oplæg til lige præcis den målgruppe, du arbejder med.
Vi har lavet indholdet så fleksibelt som muligt, hvilket betyder, at du stadig skal forholde dig til, hvordan du gør øvelserne helt relevante i forhold til det, du vil arbejde med.
Med andre ord skal du starte med at gøre dig tanker om dine egne tanker 🙂

God fornøjelse!

Eksempel: Svært ved at styre opmærksomheden

Eksempler viser hvordan det kan være svært at styre sin opmærksomhed

Jan sidder i et vigtigt møde. Han forsøger at koncentrere sig, men hans opmærksom flytter sig hele tiden fra mødet til en episode derhjemme. Ved morgenmadsbordet havde Jans søn, Magnus, været sur og gnaven. Han ville ikke ud ad døren. Jan blev vred og skyndte på ham. Magnus blev ked af det og havde trist sagt: ”Du gider aldrig høre på mig!” Jan havde vrisset og skyndt sig ud ad døren. Men mens han sidder i mødet, bliver Jan ramt af skyldfølelse, og han kan ikke fokusere på andet end den sætning, som Magnus havde sagt.

Eksempel: Forstyrres af mobiltelefon

Eksemplet illustrerer hvordan man kan forstyrres af sin mobiltelefon

Maja arbejder med en vigtig arbejdsopgave, som skal afleveres til hendes chef hurtigst muligt. Hun er dybt koncentreret og inde i et godt arbejdsflow. Pludselig bipper hendes telefon, der er kommet en sms. Hendes opmærksomhed drages straks af hendes telefon. Hun læser sms’en, som viser sig at være mindre vigtig. Hun bruger lidt for lang tid på at genoptage sit skrivearbejde. Hun bliver irriteret over, at hendes opmærksomhed blev forstyrret. Hun tænker lidt over det, og beslutter at sætte hendes telefon på flymode. Hun er bevidst om, at hendes opmærksomhed kan flyttes ved en enkelt stimulus udefra.

Eksempel: Flytte sin opmærksomhed

Eksemplet illustrerer hvordan man kan flytte sin opmærksomhed

Klaus har hørt et oplæg om robusthed, hvor opmærksomheden blev præsenteret som ”Hjernens lyskaster.” Det hjælper Klaus at tænke på sin opmærksomhed, som noget han selv kan styre. Klaus har mange kroniske smerter, som udfordrer ham i hans hverdag. Når det er meget slemt, kan han ikke tænke på andet selvom der også er mange gode ting i hans liv fx hans arbejde og sin familie.

Efter oplægget øver Klaus sig i at flytte sin opmærksomhed fra smerterne til de ting han er glad for. Nogle dage virker det, andre gange virker det ikke. Men Klaus er god for, at han har fået et redskab, som nogle gange kan hjælpe ham med at flytte opmærksomheden væk fra sine smerter.

Vejledning i brug af øvelser

Kære bruger

Hvis du gennem dit arbejde med robusthed selv finder på gode øvelser, vil vi meget gerne høre om dem. Vi arbejder hele tiden på at udvikle indholdet her på hjemmesiden, så gode ideer er hjerteligt velkomne.

Send en mail med en beskrivelse af din øvelse til mma@sundkom.dk. Måske bliver din øvelse en del af robusthedsprogrammet.

Vejledning i at vælge en øvelse

Huskeleg

Gætteleg

Blindeleg

Meditation

Tankemodel

Vuder en tanke

Tanketog

Vejrtrækning

Spotlys

Tegn en tegning af en tegning

Min top 25 liste

Når det positive er væk

Vejledning i brug af spørgsmål

For at starte implementeringsarbejdet, er det særdeles brugbart at få deltagerne til at debattere, hvordan dette kan anvendes i praksis. Her finder du en liste med inspiration til gode spørgsmål til debat. Vælg de spørgsmål, du vurderer er relevante for jer og tilpas dem til jeres kontekst.

Du kan også selv finde på spørgsmål, hvis du ikke finder det, du skal bruge her.

Når du lægger op til debat blandt deltagerne, er der forskellige måder at gribe det an på. Nedenstående er et par bud på, hvordan du kan skabe en livlig debat, hvor så mange som muligt byder ind.

Din opgave er her at sætte rammen for debatten og være ordstyrer.

 • Del gruppen op i mindre grupper på 3-5 deltager og stil dem hver et spørgsmål, de skal debattere. Herefter fremlægger grupperne i plenum.
 • Stil hele gruppen et spørgsmål og bed dem drøfte spørgsmålet to og to i et par minutter. Inviter herefter til debat i plenum. Gentag med flere spørgsmål.
 • Lav brainstorm på en flip-over ud fra et konkret spørgsmål.

Spørg, svar, byt

Varighed: 20 – 30 minutter

Målgruppe: 10 år – voksen

Formål: At få alle i gruppen til at tænke tanker om egne tanker og handlinger. Tale om hvordan vi i gruppen styrker det robuste fællesskab samt sætte fokus på, hvordan vi bliver bedre til at håndtere konflikter

Forberedelse: Vedhæftede PDF fil kan bruges til øvelsen (klippes ud og deles ud)

DOWNLOAD PDF nr. 1 HER

DOWNLOAD PDF nr. 2 HER

Sådan gør du:

Øvelsen skal få alle til at engagere sig og få sat ord på egne kompetencer og udviklingssider. Der arbejdes

med spørgsmål, som fremmer den positive tilgang. Alle kommer til at tale, så ingen er udenfor. Metoden

tiltaler børn og unge, der ikke bryder sig om at sige noget med et alt for stort publikum.

• Alle samles på gulvet og får udleveret en strimmel med et spørgsmål.

• Deltagerne går rundt blandt hinanden og skal nu finde en partner at stille spørgsmålet.

• Når begge parter har svaret på hinandens spørgsmål byttes spørgsmål.

• Deltagerne går igen rundt, og de finder selv en ny partner hver gang, de er færdige.

• Saml evt. op ved at spørge, om der var overraskende svar. Hvad kan vi gøre for at blive endnu bedre til at passe på hinanden?

Spørgsmålene kan anvendes som de er, eller du kan selv supplere med spørgsmål, der taler ind i temaer, der i forvejen arbejdes med.

Spørgsmål

Spørgsmål til arbejdet med passende udfordringer

 • Du kan vælge at stille et, flere, alle spørgsmål eller selv formulere nogle andre, der passer ind i jeres gruppe til videre debat.
 • Del deltagerne op to og to og lad dem tale et par minutter om hvert spørgsmål. Bring herefter spørgsmålet til debat i plenum.
 • Del deltagerne op i grupper på 3-6 personer og lad dem komme med svar på spørgsmålene på en planche.

Tilpas spørgsmål og form til den tid, I har til rådighed.

Spørgsmål

 • Beskriv eksempler på situationer fra hverdagen, hvor børnene udsættes for passende udfordringer.
 • Hvad får de ud af dette?
 • Beskriv eksempler på situationer fra hverdagen, hvor det er svært at udsætte børnene for passende udfordringer.
 • Hvorfor er det relevant at arbejde med passende udfordringer?
 • Kan man overse andre vigtige ting, når man har fokus på passende udfordringer, og hvad kan risikoen være ved det?
 • Hvordan undgår vi, at dette sker?
 • Hvordan kan vi begynde at arbejde med passende udfordringer i denne gruppe?
 • Hvad kan arbejdet med passende udfordringer gøre for jeres målgruppe?