Videns-vitaminer

Du kan lytte til Videns-vitaminer her.

Robusthedsprogrammet er først og fremmest tænkt som videns-vitaminer, som kan flettes ind i små og store situationer i hverdagen, uden at det kræver større indsats end hvad man ellers har mulighed for. Det kan være på et vigtigt tidspunkt i nogle sekunder eller minutter. Du kan f.eks. læse historierne fra det virkelige liv om vrede og om tålmodighed.

Robusthedsprogrammet kan også bruges til et “Tanke-kursus” for børn og unge, forældre og fagpersoner. Enhver voksen vil kunne fortælle og undervise børn og unge ud fra robusthedsprogrammet. Man kan lave et meget lille eller et meget stort kursus, afhængigt af hvor meget tid man har. Det kan frit tilpasses det, man i øvrigt har gang i. Det er godt, hvis alle voksne omkring en børnegruppe er sammen om et kursus. Erfaringen viser, at mange bliver nysgerrige selv efter en kort introduktion, og derefter går på opdagelse på programmet efter lige præcis det, man gerne selv vil bruge.

Et godt sted at starte

Alle elementer fra robusthedsprogrammet kan bruges i et kursus, men erfaringen viser, at det er godt at starte med bestemte afsnit:

Opmærksomheden – Hjernens Spotlys og Tænkehjernen og Alarmhjernen er god grundviden. Kombineres det med historier, særligt Historien om Tankernes Hus og Historien om Tanketog, og nogle af de små lege, så er man godt kørende – selv med børn helt ned i 6-7 års alderen. Det er naturligvis vigtigt undervejs at snakke om personlige oplevelser og erfaringer, som kan ses i sammenhæng med den viden, man arbejder med.

Historierne – eller dele af historierne – kan bruges på mange måder – til læsning og oplæsning eller som inspiration til en helt anden historie – og børn kan tegne eller bygge deres eget “Tankernes Hus” osv.

Artiklen Robusthed og ros er særlig velegnet som print og oplæg til samtaler mellem voksne om børn og unges hverdag – f.eks. på forældremøder.

Hvis der skal løses problemer, er det erfaringen, at det er godt at starte med den grundviden, som er omtalt ovenfor. Og så bruge de guidelines, der er i afsnittene En vej til succes og Hjælp en anden. En række specifikke problemer er gennemgået i afsnittet om problemløsning.

Når der arbejdes med udvikling af et trygt være- og læremiljø for en gruppe, er det naturligt at kombinere ovenstående grundviden med afsnittet om mobning. Det kan varmt anbefales at bruge Klassespillet i en periode, hvis der er problemer.

Hele afsnittet om Teenagehjernen er selvsagt særlig relevant for teenagere og deres forældre. Spillet Brain Game er er godt til “forældre og unge” – møder.

I alle ovenfor nævnte situationer er det en god ide at bruge Tanke-spillet.