Rettigheder

COPYRIGHT 2017 – KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING OG POUL LUNDGAARD BAK

Alle rettigheder til ROBUSTHED.DK samt denne hjemmesides indhold, herunder men ikke begrænset til vejledninger, artikler, præsentationer, video og lydfiler samt øvelsesbeskrivelser mv. (”Materialet”), tilhører Komiteen for Sundhedsoplysning og Poul Lundgaard Bak.

Enhver privat og ikke-kommerciel benyttelse af Materialet skal på behørig vis kreditere og angive Materialets kilde og dennes rettighedshavere Komiteen for Sundhedsoplysning og Poul Lundgaard Bak. Krediteringen skal ske i umiddelbar forbindelse med det anvendte materiale eller ved brug af tydelige noter, jf. ophavsretslovens § 3, stk. 1.

Det er tilladt at foretage kopiering af Materiale på denne hjemmeside til privat brug. Enhver kopiering, redigering eller brug af hele eller dele af Materialet på denne hjemmeside, herunder men ikke begrænset til distribution, fysisk eller digital tilgængeliggørelse og gengivelse er forbudt uden indhentelse af forudgående skriftlig tilladelse fra Komiteen for Sundhedsoplysning.