Foredrag og kurser

Gratis gå hjem-møde om Robusthedsprogrammet

Arrangementet er især for dig, som har direkte kontakt med mennesker i dit daglige arbejde. Du er fx sundhedsplejerske, jordemor, læge, sygeplejersker eller lign.

Vi holder arrangementet tirsdag den 1. september 2020 kl. 15-17. Tilmelding og information finder du på www.kfs.nemtilmeld.dk/54

Kursus i København i efteråret 2020

Vi holder åbent 5-dages kursus i anvendelse af Robusthedsprogrammet med opstart i august. Læs mere på: www.kfs.nemtilmeld.dk/53

Uddannelse af personale og implementering af viden og redskaber

Komiteen for Sundhedsoplysning/ROBUSTHED.DK udbyder følgende:

  • 2 timers foredrag (op til 200 personer)
  • 1/2 og 1 hel temadag (op til 50 personer)
  • Miniforløb over 5 gange med varighed af 3 timer per gang (op til 30 personer)
  • 5-dages kursus (mellem 15 og 30 personer)

Komiteen afholder 5-dages kursus lokalt hos kommuner/organisationer. Skriv til sekretariatet, hvis I ønsker mere information.

Nedenfor ses mere information om vores 5-dages kursus.

5-dages kursus i anvendelse af robusthedsprogrammet

I dette 5-dages kursus bliver man uddannet instruktør, som kan varetage implementering af viden og redskaber fra ROBUSTHED.DK, som kan bruges som et grundlæggende ”universalværktøj.” Kurset består af 3 dele, som forløber over 2 måneder. Når man har gennemført dette kursus, får man adgang til programmets web-baserede materialesamling, hvor man kan finde materiale, videoer og øvelser. Derudover får man mulighed for at være med i det nationale netværk af fagpersoner, der også er uddannet i programmet. Kurset indeholder:

Del 1: Basis (2 dage)

Grundig gennemgang af ROBUSTHED.DKs teoretiske og praktiske elementer.

Dagen vil indeholde en kombination af forelæsning, gruppearbejde og plenumdrøftelser.

Obligatorisk hjemmeopgave, som skal løses mellem del 1 og del 2.

Del 2: Træningsdage (2 dage)

ROBUSTHED.DK som problemløsningsmodel i forhold til den specifikke målgruppe.

Gruppearbejde med viden, værktøj og øvelser fra ROBUSTHED.DK.

Hvordan man underviser i ROBUSTHED.DK via forelæsning, gruppeøvelser og plenumdrøftelser.

Supervision omkring deltagernes egne erfaringer.

Obligatorisk hjemmeopgave, som skal løses mellem del 2 og del 3

Del 3: Supervision (1 dag)

Supervision, gruppearbejde og plenumdrøftelser på grundlag af hjemmeopgave, egne erfaringer og problemstillinger – med særligt fokus på målgruppe og deltagernes cases.