Konference

Vejen til robusthed er belagt med omtanke

Onsdag 8. november 2017 afholdt Komiteen for Sundhedsoplysning konferencen Vejen til robusthed er belagt med omtanke i samarbejde med Socialstyrelsen, TrygFonden og Aarhus Universitet. Her bidrog forskere og praktikere med viden om, hvad robusthed er, og hvordan man kan arbejde med at udvikle robusthed.

Der blev gjort op med forestillingen om mental robusthed som en slags teflon, der gør os mere elle mindre immune over for modgang. Samtidig blev det belyst, hvilken betydning de sociale fællesskaber har for udvikling af robusthed.

Tak til alle 310 deltagere og oplægsholdere for en forrygende dag.

Præsentationer

Robusthed i Danmark v. Poul Lundaard Bak, Komiteen for Sundhedsoplysning

Afrapportering af fire forskningsprojekter v. Poul Lundgaard Bak, Komiteen for Sundhedsoplysning

Experiences from Milano v. Antonella Marchetti, Universita Cattolice, Milano

Attachment and mentalizing: New understanding and relevance to social factors v. Peter Fonagy, Anna Freud Centre, London

Erfaringer fra praksis  v. Jeanette Corneliussen, Aarhus Kommune 

Erfaringer fra praksis v. Morten Bonde, Lillebæltskolen

Erfaringer fra praksis v. Johanne Cecilie Andersen, Guldborgsund Kommune

Erfaringer fra praksis v. Hamid Vazin, Sønderbro – Den Sikrede Institution

Robuste fællesskaber v. Jon Kristian Lange, Komiteen for Sundhedsoplysning

Increasing early childhood resilience v. Philip Wilson, Københavns Universitet

Robuste ældre v. Nicolaj Faber, Komiteen for Sundhedsoplysning