Hvad er ROBUSTHED.DK?

Programmet

Robusthedsprogrammet er et dansk udviklet videns- og inspirationsprogram, som handler om at blive god til at håndtere udfordringer i livet. Programmet indeholder inspiration, viden og redskaber, som kan bruges af alle. Særligt er programmet blevet brugt på skole- special-, sundheds- og socialområdet, men alle fagområder kan få inspiration og konkrete værktøjer til at arbejde med robusthed.

Begrebet robusthed kan anvendes som betegnelsen for evnen til at håndtere udfordringer i livet både som individ og kollektivt. Robusthedsprogrammet har fokus på udvikling af evne til at reflektere over egne og andres følelser samt en forståelse af tankemæssige processer. Disse evner kan samlet betegnes mentalisering. Evnen til at mentalisere er en grundlæggende forudsætning for at kunne fungere godt socialt herunder drage omsorg for andre og sig selv.

Robusthedsprogrammet giver viden og konkrete pædagogiske værktøjer til at arbejde med svære tanker og følelser. Med andre ord en værktøjskasse, hvor brugeren kan finde den bedste individuelle inspiration til at træne sin evne til at mentalisere.

Programmet er formuleret og formidlet i sprog og billeder, som gør kompliceret og kompleks viden forståelig for alle og umiddelbar anvendelig i hverdagen. Den pædagogiske og letforståelige tilgang i robusthedsprogrammet har vist sig meningsfuld for både fagprofessionelle, forældre, unge og børn, hvilket har afgørende betydning for, at programmet taler til alle og kan skabe et fælles sprog.

Robusthedsprogrammet er udviklet af Poul Lundgaard Bak under Videnscenter for Børnesundhed, Aarhus Kommune.

Forskning om Robusthedsprogrammet er udført under Forskningsprogrammet for Mental Børnesundhed i perioden fra 2010-2015 – finansieret af Trygfonden og Socialstyrelsen.

Siden 2015 har programmet været placeret i Komiteen for Sundhedsoplysning som et selvstændigt sekretariat med henblik på udvikling og udbredelse. Komiteen tilbyder i dag inspirationsforedrag og temadage om programmet samt et 5-dages kursus i anvendelse af robusthedsprogrammet for fagprofessionelle  i en version 2.0, som bygger på læringen over de sidste års anvendelse og afprøvning i en række sammenhænge.