At øve sig

For at blive god til noget skal man øve sig. Når vi øver os på noget, der er svært i lang tid og til sidst oplever, at det lykkes, opbygger vi selvtillid og robusthed. Oplevelsen af at lykkes med noget, der er svært giver os også mod til at prøve noget svært igen og det er det, robusthed handler om.

Beskrivelse af øv

Derfor skal vi arbejde med at øve os

Brug videoer i dit arbejde

Videoerne er tænkt som et supplement, som du kan bruge til at udbygge og understøtte det, du fortæller om robusthed. Da det til nogle af modulerne er nødvendigt med en meget præcis formulering, giver det dig mulighed for at fokusere på andre dele af din fremlæggelse.

Hvis du vælger at vise filmen til det pågældende tema, skal du sørge for at have adgang til fremviser/smartboard med internetadgang. 

Aldersgruppen 0-6 år

Når du underviser i Robusthedsprogrammet, er eksemplerne et vigtigt element, der anvendes for at understøtte læringen. Det er gennem levende og hverdagsrelaterede eksempler, at programmets anvendelsesmuligheder bliver tydelige for deltagerne. Samtidig er det også eksempler, der inspirerer og motiverer til, at deltagerne selv får lyst til at anvende programmet.

Det er ofte nemmest at anvende eksempler, som man selv har oplevet. Men vi har også samlet nogle eksempler, der kan anvendes på forskellige målgrupper, som du kan lade dig inspirere af.

Eksemplerne er aldersopdelt. Som underviser/formidler skal du forholde dig til, hvilken målgruppe de fagpersoner, du skal undervise, arbejder med, og på baggrund af dette tilpasse dine eksempler i undervisningen, så det er let for deltagerne at relatere til i forhold til egne arbejdsopgaver.

Eksempel: Supermarked

Eksempel: Vejrtrækning

Case: Dreng vil ikke have overtøj på

Aldersgruppen 7-12 år

Når du underviser i Robusthedsprogrammet, er eksemplerne et vigtigt element, der anvendes for at understøtte læringen. Det er gennem levende og hverdagsrelaterede eksempler, at programmets anvendelsesmuligheder bliver tydelige for deltagerne. Samtidig er det også eksempler, der inspirerer og motiverer til, at deltagerne selv får lyst til at anvende programmet.

Det er ofte nemmest at anvende eksempler, som man selv har oplevet. Men vi har også samlet nogle eksempler, der kan anvendes på forskellige målgrupper, som du kan lade dig inspirere af.

Eksemplerne er aldersopdelt. Som underviser/formidler skal du forholde dig til, hvilken målgruppe de fagpersoner, du skal undervise, arbejder med, og på baggrund af dette tilpasse dine eksempler i undervisningen, så det er let for deltagerne at relatere til i forhold til egne arbejdsopgaver.

Eksempel: Tanker der gør bange

Eksempel: Svært ved at tage kontakt til vennerne

Case: Præsationsangst

Aldersgruppen 13-21 år

Når du underviser i Robusthedsprogrammet, er eksemplerne et vigtigt element, der anvendes for at understøtte læringen. Det er gennem levende og hverdagsrelaterede eksempler, at programmets anvendelsesmuligheder bliver tydelige for deltagerne. Samtidig er det også eksempler, der inspirerer og motiverer til, at deltagerne selv får lyst til at anvende programmet.

Det er ofte nemmest at anvende eksempler, som man selv har oplevet. Men vi har også samlet nogle eksempler, der kan anvendes på forskellige målgrupper, som du kan lade dig inspirere af.

Eksemplerne er aldersopdelt. Som underviser/formidler skal du forholde dig til, hvilken målgruppe de fagpersoner, du skal undervise, arbejder med, og på baggrund af dette tilpasse dine eksempler i undervisningen, så det er let for deltagerne at relatere til i forhold til egne arbejdsopgaver.

Vejledning i brug af eksempler

Eksempel: Vredesudbrud

Eksempel: Frygt

Voksne

Når du underviser i Robusthedsprogrammet, er eksemplerne et vigtigt element, der anvendes for at understøtte læringen. Det er gennem levende og hverdagsrelaterede eksempler, at programmets anvendelsesmuligheder bliver tydelige for deltagerne. Samtidig er det også eksempler, der inspirerer og motiverer til, at deltagerne selv får lyst til at anvende programmet.

Det er ofte nemmest at anvende eksempler, som man selv har oplevet. Men vi har også samlet nogle eksempler, der kan anvendes på forskellige målgrupper, som du kan lade dig inspirere af.

Eksemplerne er aldersopdelt. Som underviser/formidler skal du forholde dig til, hvilken målgruppe de fagpersoner, du skal undervise, arbejder med, og på baggrund af dette tilpasse dine eksempler i undervisningen, så det er let for deltagerne at relatere til i forhold til egne arbejdsopgaver.

Eksempel: Tennis

Eksemplet viser at man skal øve sig

Lars vil gerne blive bedre til at spille tennis. Lars har spillet tennis som ung og nu vil han gerne genoptage idrætten. Efter børnene er flyttet hjemmefra, har han igen tiden. Han tilmelder sig et hold, hvor han spiller sammen med et par andre mænd to gage om ugen. Han mærker at han bliver bedre og bedre i takt med at han øver sig.

Eksempel: Efter arbejde

Eksemplet viser at man skal øve sig

Annika er uddannet sygeplejerske. Hun elsker sit job, selvom hun ofte har nogle lidt for travle arbejdsdage. Hun kan især godt lide den direkte kontakt til patienter og pårørende. Hendes udfordring er dog, at hun ofte tager arbejdet med hjem. De samtaler hun har haft, både gode og dårlige, fylder meget i hendes bevidsthed. Hun vil derfor gerne blive bedre til at lægge arbejdet fra sig, når hun er derhjemme. Hun øver sig i at være mere bevidst om sine tanker, når tankerne flyttes til en episode på arbejdet.

Eksempel: Øve sig på oplæg

Eksemplet viser at man skal øve sig

Pernille arbejder som pædagog. Hun har været på kursus i robusthedsprogrammet og hun synes materialet vil være til gavn for forældrene. Hun føler sig ikke tryg ved at holde at holde oplæg. Derfor vil hun gerne øve sig foran en gruppe kolleger, som hun føler sig tryg sammen med. Hun aftaler med gruppen, at hun skal holde 5-6 mindre oplæg fordelt om de næste seks måneder. Hvert oplæg skal indeholde et nyt tema, men Pernille skal mest have fokus på dét at holde oplægget. Det er Pernilles ønske, at hun stille og roligt bliver bedre ved at øve sig, så hun på sigt kan holde et større oplæg for en stor gruppe forældre.

Øvelser

Vi har samlet en række øvelser vi synes passer godt til dette modul. Du kan opleve at øvelserne går igen i andre moduler, det betyder blot at de kan anvendes med forskellige formål.

Hvis du gennem dit arbejde med robusthed selv finder på gode øvelser, så vil vi meget gerne høre om dem. Vi arbejder hele tiden på at udvikle og optimere indholdet her på hjemmesiden, så gode eksempler er hjerteligt velkommen.

Send en mail med en beskrivelse af dit eksempel til cf@sundkom.dk. Måske bliver dit eksempel en del af Robusthedsprogrammet.

Gruppedrøftelse: Hvorfor skal vi arbejde med dette modul?

For at starte implementeringsarbejdet, er det særdeles brugbart at få deltagerne til at debattere, hvordan dette kan anvendes i praksis. Her finder du en liste med inspiration til gode spørgsmål til debat. Vælg de spørgsmål, du vurderer er relevante for jer og tilpas dem til jeres kontekst.

Du kan også selv finde på spørgsmål, hvis du ikke finder det, du skal bruge her.

Når du lægger op til debat blandt deltagerne, er der forskellige måder at gribe det an på. Nedenstående er et par bud på, hvordan du kan skabe en livlig debat, hvor så mange som muligt byder ind.

Din opgave er her at sætte rammen for debatten og være ordstyrer.

 • Del gruppen op i mindre grupper på 3-5 deltager og stil dem hver et spørgsmål, de skal debattere. Herefter fremlægger grupperne i plenum.
 • Stil hele gruppen et spørgsmål og bed dem drøfte spørgsmålet to og to i et par minutter. Inviter herefter til debat i plenum. Gentag med flere spørgsmål.
 • Lav brainstorm på en flip-over ud fra et konkret spørgsmål.

Spørgsmål til gruppedrøftelse

 • Du kan vælge at stille et, flere, alle spørgsmål eller selv formulere nogle andre, der passer ind i jeres gruppe til videre debat.
 • Del deltagerne op to og to og lad dem tale et par minutter om hvert spørgsmål. Bring herefter spørgsmålet til debat i plenum.
 • Del deltagerne op i grupper på 3-6 personer og lad dem komme med svar på spørgsmålene på en planche.

Tilpas spørgsmål og form til den tid, I har til rådighed.

Spørgsmål:

Beskriv en situation i hverdagen, hvor arbejdet med ØV er relevant.

 • Hvad får målgruppen ud af at arbejde med ØV i denne situation?

Beskriv en situation fra hverdagen, hvor arbejdet med ØV er svært.

 • Hvorfor er det svært i denne situation?
 • Kan situationen tilpasses, så arbejdet med ØV bliver lettere?
 • Hvorfor er arbejdet med ØV relevant for jeres målgruppe?

Evt.

 • Hvilke problemer kan ses i arbejdet med ØV?
 • Hvordan kan problemerne løses?
 • Hvad kan arbejdet med ØV gøre for jeres målgruppe?

Hvad jeg skal øve mig på

Varighed: Der skal sættes nogle dage eller uger af til at øve sig

Målgruppe: Skolealderen

Formål: Øvelsen viser eleverne, at det er muligt at udvikle sig gennem en målrettet indsats. De vil opdage, at det nytter at yde noget, og at de kan gøre noget andet end det, de plejer. Ved at udfylde skemaet får eleverne øjnene op for, hvad de er gode til, og hvad de kan blive bedre til. Læreren/pædagogen kan formulere egne spørgsmål, hvis der ønskes fokus på et bestemt område.

DOWNLOAD PDF HER

Sådan gør du:

Inden eleverne udfylder skemaet, er det en fordel at tage en snak med hver af eleverne om, hvad de er dygtige til. Hvad det betyder at øve sig – lav evt. øvelsen “Hvad kan du allerede?”

• Fortæl eleverne, at de i dag skal vurdere deres egne styrker og svagheder.

• Uddel skemaet og bed eleverne om at udfylde det.

• Aftal med eleverne, hvor længe de har til at øve sig, og om de har brug for nogen til at hjælpe med at nå målet. Eleverne skriver selv datoen ind i skemaet.

• Halvvejs til slutdatoen følges op enten i klassen eller ved individuel samtale. Mind løbende eleverne om, at de skal huske at kigge på skemaet og fokusere på det, de gerne vil være bedre til.

•  Når tiden er gået, følges op. Enten individuelt eller i klassen. Spørg eleverne, hvordan det er gået, og om de selv synes, de har forbedret sig.

Der kan efter behov tilføjes eller fjernes områder at øve sig på.

Tal også med eleverne om begrebet passende udfordringer, og hvordan man ved, hvornår noget er en passende udfordring.

Handleplan, simpel

Her kan du hente en simpel handleplan hvor du kan sætte dig mål i arbejdet med Robusthedsprogrammet

Handleplan, simpel

Implementeringsplan

Når du skal arbejde med at implementere Robusthedsprogrammet i dit arbejde, kan det være godt at have en plan at støtte sig til. Her kan du printe en implementeringsplan.

https://robusthed.dk/wp-content/uploads/2020/03/Implementeringsplan.pdf

Gode råd

Historien om at øve sig

Hvad kan du

Procedure til alle kritiske situationer

Reflektionsøvelse om robusthed

Refleksionsøvelse

 • Diskutér to og to hvilke udfordringer i forhold til robusthed, der kendetegner jeres målgruppe?
 • Hvad har de særligt brug for at blive bedre til?

Cases

En case er en problemstilling man kan bruge som udgangspunkt for at arbejde med Robusthedsprogrammet. En case indeholder ikke en løsning, men har alene det formål, at man i en drøftelse af mulige vinkler og løsninger bringer programmets viden og værktøjer i spil.

Vi arbejder hele tiden på at udvikle og optimere indholdet på materialesamlingen, så gode idéer og input er meget velkomne. Hvis du har en case eller en øvelse fra dit arbejde i praksis som kunne være relevant for andre, der arbejder med Robusthedsprogrammet, vil vi meget se den og eventuelt lægge den op her på materialesamlingen. Husk at alt hvad du sender til os skal anonymiseres.

Send en mail med en beskrivelse af din øvelse til cf@sundkom.dk, så kan din øvelse måske blive en del af robusthedsprogrammet.

Vejledning i at vælge en øvelse

Hvad jeg skal øve mig på

Varighed: Der skal sættes nogle dage eller uger af til at øve sig

Målgruppe: Skolealderen

Formål: Øvelsen viser eleverne, at det er muligt at udvikle sig gennem en målrettet indsats. De vil opdage, at det nytter at yde noget, og at de kan gøre noget andet end det, de plejer. Ved at udfylde skemaet får eleverne øjnene op for, hvad de er gode til, og hvad de kan blive bedre til. Læreren/pædagogen kan formulere egne spørgsmål, hvis der ønskes fokus på et bestemt område.

DOWNLOAD PDF HER

Sådan gør du:

Inden eleverne udfylder skemaet, er det en fordel at tage en snak med hver af eleverne om, hvad de er dygtige til. Hvad det betyder at øve sig – lav evt. øvelsen “Hvad kan du allerede?”

• Fortæl eleverne, at de i dag skal vurdere deres egne styrker og svagheder.

• Uddel skemaet og bed eleverne om at udfylde det.

• Aftal med eleverne, hvor længe de har til at øve sig, og om de har brug for nogen til at hjælpe med at nå målet. Eleverne skriver selv datoen ind i skemaet.

• Halvvejs til slutdatoen følges op enten i klassen eller ved individuel samtale. Mind løbende eleverne om, at de skal huske at kigge på skemaet og fokusere på det, de gerne vil være bedre til.

•  Når tiden er gået, følges op. Enten individuelt eller i klassen. Spørg eleverne, hvordan det er gået, og om de selv synes, de har forbedret sig.

Der kan efter behov tilføjes eller fjernes områder at øve sig på.

Tal også med eleverne om begrebet passende udfordringer, og hvordan man ved, hvornår noget er en passende udfordring.

Meditation

Gode råd

Historien om at øve sig

Hvad kan du

Procedure til alle kritiske situationer

Vejledning i brug af spørgsmål

For at starte implementeringsarbejdet, er det særdeles brugbart at få deltagerne til at debattere, hvordan dette kan anvendes i praksis. Her finder du en liste med inspiration til gode spørgsmål til debat. Vælg de spørgsmål, du vurderer er relevante for jer og tilpas dem til jeres kontekst.

Du kan også selv finde på spørgsmål, hvis du ikke finder det, du skal bruge her.

Når du lægger op til debat blandt deltagerne, er der forskellige måder at gribe det an på. Nedenstående er et par bud på, hvordan du kan skabe en livlig debat, hvor så mange som muligt byder ind.

Din opgave er her at sætte rammen for debatten og være ordstyrer.

 • Del gruppen op i mindre grupper på 3-5 deltager og stil dem hver et spørgsmål, de skal debattere. Herefter fremlægger grupperne i plenum.
 • Stil hele gruppen et spørgsmål og bed dem drøfte spørgsmålet to og to i et par minutter. Inviter herefter til debat i plenum. Gentag med flere spørgsmål.
 • Lav brainstorm på en flip-over ud fra et konkret spørgsmål.

Spørgsmål

 • Du kan vælge at stille et, flere, alle spørgsmål eller selv formulere nogle andre, der passer ind i jeres gruppe til videre debat.
 • Del deltagerne op to og to og lad dem tale et par minutter om hvert spørgsmål. Bring herefter spørgsmålet til debat i plenum.
 • Del deltagerne op i grupper på 3-6 personer og lad dem komme med svar på spørgsmålene på en planche.

Tilpas spørgsmål og form til den tid, I har til rådighed.

Spørgsmål:

Beskriv en situation i hverdagen, hvor arbejdet med ØV er relevant.

 • Hvad får målgruppen ud af at arbejde med ØV i denne situation?

Beskriv en situation fra hverdagen, hvor arbejdet med ØV er svært.

 • Hvorfor er det svært i denne situation?
 • Kan situationen tilpasses, så arbejdet med ØV bliver lettere?
 • Hvorfor er arbejdet med ØV relevant for jeres målgruppe?

Evt.

 • Hvilke problemer kan ses i arbejdet med ØV?
 • Hvordan kan problemerne løses?
 • Hvad kan arbejdet med ØV gøre for jeres målgruppe?
© Copyright - ROBUSTHED•DK