Komiteen for Sundhedsoplysning, Socialstyrelsen og Aarhus Universitet inviterer til konference om robusthed. Sæt kryds i kalenderen:

Onsdag den 8. november 2017 kl. 9-16
på Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

Robusthed handler om at blive god til at håndtere udfordringer i livet både som individ og i fællesskaber. Et centralt element i robusthed er evnen til at tænke sig om – at have omtanke/mentalisere. Vores evne til at mentalisere er muligvis det vigtigste element i vores interaktion med andre mennesker, og har stor betydning for vores mentale sundhed og modstandskraft.

Konferencen vil bidrage med viden om, hvad robusthed er, og hvordan der kan arbejdes med at udvikle robusthed. På dagen gøres op med forestillingen om mental robusthed som en slags teflon, der gør os mere eller mindre immune over for modgang, og samtidig belyse de sociale fællesskabers betydning for udvikling af robusthed.

Forskere og praktikere vil på dagen fortælle om deres arbejde.
Du kan høre oplæg af professor Peter Fonagy, overlæge Poul Lundgaard Bak, professor i mental børnesundhed Carsten Obel og flere, som vil belyse robusthed i et internationalt og dansk perspektiv. Nedenfor finder du link til program og tilmeldingssite.

KONFERENCEPROGRAM

TILMELDING

Konferencen retter sig mod alle, der arbejder med mental sundhed for børn, unge og voksne i regionalt, kommunalt og privat regi.

Vi håber på at se dig til en inspirerende dag.