Hjernen

I Robusthedsprogrammet taler vi om hjernen på en meget simpel måde og vi bruger nogle meget enkle symboler for det, der sker i vores hjerne. Vi benytter primært begreberne Tænkehjerne og Alarmhjerne, om de to dele af hjernen der primært vedrører tanker og følelser, og det er de to dele af hjernen, der er i spil, både når det går godt og når det af forskellige årsager, går galt.

Derfor skal vi arbejde med Tænkehjernen og Alarmhjernen

Beskrivelse af Tænkehjernen og Alarmhjernen

Kort beskrivelse af Tænkehjernen og Alarmhjernen

Samspillet mellem Tænkehjernen og Alarmhjernen

Når Alarmhjernen bliver over-følsom

Videoer

Brug video i dit arbejde

Videoerne er tænkt som et supplement, som du kan bruge til at udbygge og understøtte det, du fortæller om robusthed. Da det til nogle af modulerne er nødvendigt med en meget præcis formulering, giver det dig mulighed for at fokusere på andre dele af din fremlæggelse.

Hvis du vælger at vise filmen til det pågældende tema, skal du sørge for at have adgang til fremviser/smartboard med internetadgang.

Hjernen

 Stensagerskolen

OmTanke på Vestergaardsskolen

[/wpmem_logged_in]

Aldersgruppen 0-6 år

Når du underviser i Robusthedsprogrammet, er eksemplerne et vigtigt element, der anvendes for at understøtte læringen. Det er gennem levende og hverdagsrelaterede eksempler, at programmets anvendelsesmuligheder bliver tydelige for deltagerne. Samtidig er det også eksempler, der inspirerer og motiverer til, at deltagerne selv får lyst til at anvende programmet.

Det er ofte nemmest at anvende eksempler, som man selv har oplevet. Men vi har også samlet nogle eksempler, der kan anvendes på forskellige målgrupper, som du kan lade dig inspirere af.

Eksemplerne er aldersopdelt. Som underviser/formidler skal du forholde dig til, hvilken målgruppe de fagpersoner, du skal undervise, arbejder med, og på baggrund af dette tilpasse dine eksempler i undervisningen, så det er let for deltagerne at relatere til i forhold til egne arbejdsopgaver.

Vejledning i brug af eksempler

Eksempel: Vejrtrækning

Eksempel: Når hjernens alarmsystem smitter

Case: Svært ved at blive beskidt

Aldersgruppen 7-12 år

Når du underviser i Robusthedsprogrammet, er eksemplerne et vigtigt element, der anvendes for at understøtte læringen. Det er gennem levende og hverdagsrelaterede eksempler, at programmets anvendelsesmuligheder bliver tydelige for deltagerne. Samtidig er det også eksempler, der inspirerer og motiverer til, at deltagerne selv får lyst til at anvende programmet.

Det er ofte nemmest at anvende eksempler, som man selv har oplevet. Men vi har også samlet nogle eksempler, der kan anvendes på forskellige målgrupper, som du kan lade dig inspirere af.

Eksemplerne er aldersopdelt. Som underviser/formidler skal du forholde dig til, hvilken målgruppe de fagpersoner, du skal undervise, arbejder med, og på baggrund af dette tilpasse dine eksempler i undervisningen, så det er let for deltagerne at relatere til i forhold til egne arbejdsopgaver.

Vejledning i brug af eksempler

Eksempel: Pubertet

Eksempel: Konflikter i specialklasse

Eksempel: Tanker der gør bange

Eksempel: Tanker der giver ondt i maven

Case: At komme op om morgenen

Aldersgruppen 13-21 år

Når du underviser i Robusthedsprogrammet, er eksemplerne et vigtigt element, der anvendes for at understøtte læringen. Det er gennem levende og hverdagsrelaterede eksempler, at programmets anvendelsesmuligheder bliver tydelige for deltagerne. Samtidig er det også eksempler, der inspirerer og motiverer til, at deltagerne selv får lyst til at anvende programmet.

Det er ofte nemmest at anvende eksempler, som man selv har oplevet. Men vi har også samlet nogle eksempler, der kan anvendes på forskellige målgrupper, som du kan lade dig inspirere af.

Eksemplerne er aldersopdelt. Som underviser/formidler skal du forholde dig til, hvilken målgruppe de fagpersoner, du skal undervise, arbejder med, og på baggrund af dette tilpasse dine eksempler i undervisningen, så det er let for deltagerne at relatere til i forhold til egne arbejdsopgaver.

Vejledning i brug af eksempler

Eksempel: Vredesudbrud

Eksempel: Frygt

Eksempel: En vred ung mand

Eksempel: Sociale medier

Eksempel: Ny kæreste

Eksempel: Ny skole

Case: I det røde felt

Voksne

Når du underviser i Robusthedsprogrammet, er eksemplerne et vigtigt element, der anvendes for at understøtte læringen. Det er gennem levende og hverdagsrelaterede eksempler, at programmets anvendelsesmuligheder bliver tydelige for deltagerne. Samtidig er det også eksempler, der inspirerer og motiverer til, at deltagerne selv får lyst til at anvende programmet.

Det er ofte nemmest at anvende eksempler, som man selv har oplevet. Men vi har også samlet nogle eksempler, der kan anvendes på forskellige målgrupper, som du kan lade dig inspirere af.

Eksemplerne er aldersopdelt. Som underviser/formidler skal du forholde dig til, hvilken målgruppe de fagpersoner, du skal undervise, arbejder med, og på baggrund af dette tilpasse dine eksempler i undervisningen, så det er let for deltagerne at relatere til i forhold til egne arbejdsopgaver.

Eksempel: Konflikt på arbejdsplads

Eksemplet viser hvordan viden om Alarmhjernen kan være gavnlig

Anja er i konflikt med en kollega. De har samarbejdsvanskeligheder og kommunikerer dårligt med hinanden. Under et kontormøde kommer Anja i Alarmhjerne, hun bliver vred og irriteret. Hun føler at hendes kollega modarbejder hende og at hun føler sig uretfærdigt behandlet. Hun vil konfrontere sin kollega med det samme. Anja formår dog at holde styr på sig selv. Hun kan mærke, at hvis hun tager diskussionen med det samme, kan det ende i en stor konflikt. Hun trækker sig (giver sig selv ro), og beslutter at tage diskussionen, når hun er faldet til ro og igen er i Tænkehjerne.

Eksempel: Tidligere episode

Eksempler viser hvordan man kan påvirkes af tidligere episode (Alarmhjernen husker)

Jens har tidligere været ude for et cykeluheld, da en bilchauffør ikke overholdte sin vigepligt. Da det skete, faldt Jens voldsomt ind over kølerhjelmen på den røde bil (han husker tydeligt den røde farve). På mirakuløs vis fik han kun overfladiske skrammer, selvom hans cykelhjelm flækkede. Jens er derfor ekstra opmærksom i trafikken. En morgen, på vej til arbejde, kommer en rød bil mod ham i hastig fart. Chaufføren har ikke set ham og bremser hårdt op. Jens mærker sin Alarmhjerne blive aktiveret. Han stopper op og er som forstenet, selvom bilen var langt fra at ramme ham. Jens stiger af cyklen, sætter sig på en bænk og giver sig selv ro.

Eksempel: Aktiv Alarmhjerne

Eksemplet illustrerer hvordan Alarmhjernen kan aktiveres

Camilla arbejder som sygeplejerske på en hospitalsafdeling. En dag opstår en voldsom episode mellem to patienter. De råber og skriger på gangen. Camillas Alarmhjerne bliver straks aktiveret. Men som den eneste ansatte i nærheden, bliver hun nødt til at mægle mellem de to patienter. Først efter flere minutter falder de til ro på dem selvom begge patienter stadig går vrede hver til sit. Camillas Alarmhjerne er fortsat aktiveret. Der går lang tid, før hun slapper af.

Øvelser

Vi har samlet en række øvelser vi synes passer godt til dette modul. Du kan opleve at øvelserne går igen i andre moduler, det betyder blot at de kan anvendes med forskellige formål.

Hvis du gennem dit arbejde med robusthed selv finder på gode øvelser, så vil vi meget gerne høre om dem. Vi arbejder hele tiden på at udvikle og optimere indholdet her på hjemmesiden, så gode eksempler er hjerteligt velkommen.

Send en mail med en beskrivelse af dit eksempel til cf@sundkom.dk. Måske bliver dit eksempel en del af Robusthedsprogrammet.

Gruppedrøftelse: Hvorfor skal vi arbejde med dette modul?

For at starte implementeringsarbejdet, er det særdeles brugbart at få deltagerne til at debattere, hvordan dette kan anvendes i praksis. Her finder du en liste med inspiration til gode spørgsmål til debat. Vælg de spørgsmål, du vurderer er relevante for jer og tilpas dem til jeres kontekst.

Du kan også selv finde på spørgsmål, hvis du ikke finder det, du skal bruge her.

Når du lægger op til debat blandt deltagerne, er der forskellige måder at gribe det an på. Nedenstående er et par bud på, hvordan du kan skabe en livlig debat, hvor så mange som muligt byder ind.

Din opgave er her at sætte rammen for debatten og være ordstyrer.

 • Del gruppen op i mindre grupper på 3-5 deltagere og stil dem hver et spørgsmål, de skal debattere. Herefter fremlægger grupperne i plenum.
 • Stil hele gruppen et spørgsmål og bed dem drøfte spørgsmålet to og to i et par minutter. Inviter herefter til debat i plenum. Gentag med flere spørgsmål.
 • Lav brainstorm på en flip-over ud fra et konkret spørgsmål.

Spørgsmål til gruppedrøftelse

 • Du kan vælge at stille et, flere, alle spørgsmål eller selv formulere nogle andre, der passer ind i jeres gruppe til videre debat.
 • Del deltagerne op to og to og lad dem tale et par minutter om hvert spørgsmål. Bring herefter spørgsmålet til debat i plenum.
 • Del deltagerne op i grupper på 3-6 personer og lad dem komme med svar på spørgsmålene på en planche.

Tilpas spørgsmål og form til den tid, I har til rådighed.

Spørgsmål:

Beskriv en situation i hverdagen, hvor arbejdet med Alarmhjernen og Tænkehjernen er relevant.

 • Hvad får målgruppen ud af at arbejde med Alarmhjernen og Tænkehjernen i denne situation?

Beskriv en situation fra hverdagen, hvor arbejdet med Alarmhjernen og Tænkehjernen er svært.

 • Hvorfor er det svært i denne situation?
 • Kan situationen tilpasses, så arbejdet med Alarmhjernen og Tænkehjernen bliver lettere?
 • Hvorfor er arbejdet med Alarmhjernen og Tænkehjernen relevant for jeres målgruppe?

Evt.

 • Hvilke problemer kan ses i arbejdet med Alarmhjernen og Tænkehjernen ?
 • Hvordan kan problemerne løses?
 • Hvad kan arbejdet med Alarmhjernen og Tænkehjernen gøre for jeres målgruppe?

Gætteleg

Alarmhjernen og edderkop

Øvelse: Stroop test

Øvelse: Stroop test

Her er en lille øvelse, der viser hvad der sker når vi er under pres og Alarmhjernen går i gang. Den er lidt krævende, så I skal bruge al jeres opmærksomhed og være lynhurtige. (Dette siges for at sætte lidt gang i stressen og alarmhjernen).

Instruktion: Vis første slide mens deltagerne hurtigt højt i kor, læser hvilken farve ordet er skrevet med. Dette gentager vi på anden slide (hvor det bliver noget sværere fordi der ikke er overensstemmelse mellem farven som ordet er skrevet med og navnet på farven. HUSK: tempoet skal holdes.

Opsamling: Der skal ikke meget pres til førend vores Alarmhjerne aktiveres. Her er ”presset”, at jeg siger det er en test, og at I skal gøre jer umage og at det skal gå stærkt. Derudover er der en lille kompleksitet i anden del af opgaven, en modsætning, som gør at I har behov for at tænke jer om, og så går det galt fordi Alarmhjernen fungerer i det hurtige system, hvor der ikke er tid til at tænke sig om.

Link til Stroop test 

Min private zone

Berolig Alarmhjernen

Vejrtrækning

Tillidsfaldet

Procedure til alle kritiske situationer

Rollespil - en konflikt

Cases

En case er en problemstilling man kan bruge som udgangspunkt for at arbejde med Robusthedsprogrammet. En case indeholder ikke en løsning, men har alene det formål, at man i en drøftelse af mulige vinkler og løsninger bringer programmets viden og værktøjer i spil.

Vi arbejder hele tiden på at udvikle og optimere indholdet på materialesamlingen, så gode idéer og input er meget velkomne. Hvis du har en case eller en øvelse fra dit arbejde i praksis som kunne være relevant for andre, der arbejder med Robusthedsprogrammet, vil vi meget se den og eventuelt lægge den op her på materialesamlingen. Husk at alt hvad du sender til os skal anonymiseres.

Send en mail med en beskrivelse af din øvelse til cf@sundkom.dk, så kan din øvelse måske blive en del af robusthedsprogrammet.