Tankebobler

Der findes to typer af tanker i verden.  Den ene type er tanker, der er skadelige for en selv eller er skadelige for andre (skadelige tanker). Den anden type af tanker er tanker, som jeg kan bruge til noget (brugbare tanker). En brugbar tanke er fx når man skal finde en løsning på en svær udfordring. Brugbare tanker kan variere meget, da det fx også er en brugbar tanke, når man skal huske ”huske at købe mælk.” Brugbare tanker er ikke nødvendigvis glade og positive tanker for det kan være særdeles brugbart at være vred, ked af det eller bange på rette tid og rette sted. Det er kun i situationer, hvor det kammer over og kommer til at fylde for meget eller vare for længe, at det tipper fra at være en brugbar til en skadelig tanke.

Tanker kan være meget diffuse, og det kan være en hjælp at visualisere sine tanker. I robusthedsprogrammet visualiseres skadelige og brugbare tanker ved at bruge tankebobler. En skadelig tanke visualiseres ved en grå tankeboble. En brugbar tanke visualiseres ved en grøn tankeboble.

Nogle gange sker det, at vi fyldes med tanker, der er helt grå. Det bliver svært at finde noget som helst, der er brugbart, og det bliver svært at finde sig selv. Står det på for længe, ender vi i håbløshed, magtesløshed og handlingslammelse.

Det har afgørende betydning for os, at vi i sådanne situationer oplever, at vi selv er i stand til at gøre noget, der kan få os ud af sådan en situation. Vi kan fx gøre noget ude i livet, som at tale med nogen, som kan hjælpe os. Men vi kan også handle i situationen ved at arbejde med vores tanker. Fx at forsøge at trække sig fri af de skadelige tanker og opdage nogle brugbare tanker og kunne holde fast i dem med sin opmærksomhed, har stor betydning for vores evne til at kunne løse de udfordringer og problemer, vi støder på gennem livet. Vi kan øve os på at holde fast i de brugbare tanker – dvs. holde fast i dem med vores opmærksomhed.