Fanget af Hjernens 112 (eksempler)

Du kan lytte til Fanget af Hjernens 112 (eksempler) her.

Angst

Bange, sårbare og utrygge, vrede eller hæmmede mennesker har en overfølsom 112, som gradvist skal beroliges. De har brug for at udvikle robusthed overfor egne og andres følelser (læs mere).

Depression

Depression, magtesløshed og håbløshed – man kan ikke finde tanker, der dur til noget, man kan ikke finde sig selv (læs mere).

Afhængighed

F.eks. sukker, tobak, alkohol og andre rusmidler, spil osv. Afhængighed skyldes en ubalance mellem Hjernens 112 og belønningsfabrikken (læs mere: Belønningsfabrikken). Forskningen tyder desværre på, at mennesker, som oplever, at stimulanser gør dem godt, er i størst risiko for, at hjernen ændres (læs mere: Teenagehjernen).

Tåle andres følelser

Hvis Hjernens 112 er overfølsom, så kan det være svært at tåle andre menneskers følelser. Man kan risikere, at 112’eren tager over, så man kommer til at reagere automatisk – man bliver ”bange” for andres følelser. F.eks. kan man komme til at synes, at det er synd for børn eller en kæreste, at de blive begrænset i tilfredsstillelsen af deres behov. Man kan komme til at ”købe sig til ro”. Det samme kan ske, hvis man kommer til at synes, at det er synd for en selv. I værste fald kan man blive fanget i et fængsel af tanker og følelser, så man er i sine følelsers vold. Man kan også blive vred eller ked af det – eller ligeglad – så man ikke blander sig, selv om det måske kunne være hjælpsomt.

Vold

Alvorlige skænderier og vold skyldes, at man er fanget i 112 “kamp-reaktion”. Man er i en tilstand som opleves som en kamp for (følelsesmæssig) overlevelse – Tænkehjernens overblik er helt stået af.

ADHD

Mennesker med ADHD har svært ved at styre opmærksomheden -”Hjernens Spotlys”. Små og store begivenheder i den indre og ydre verden griber hele tiden fat i opmærksomheden, som bliver kastet hid og did, så alting opleves kaotisk og forvirrende. Det er ligesom at opleve flere film på én gang, som hele tiden bliver klippet i stykker (læs mere: Opmærksomheden, og ADHD). Der er kaos i hovedet, hvilket provokerer Hjernens 112.

Kroppen

Det er vigtigt, at Hjernens 112 er i balance, så alarmen kun går i gang på rette tid og sted. Ubalance kan også medføre, at kroppen reagerer uheldigt:

Kroniske smerter kan skyldes, at Hjernens 112 er blevet overfølsom, så sanseimpulser fra kroppen, som under normale omstændigheder ville blive oplevet helt almindeligt, nu bliver fortolket af hjernen som smerter:

Når Hjernens 112 ”blæser til alarm”, strammes kroppens muskler (klar til ”kamp/flugt”). Stramme muskler klemmer på deres egne blodkar.

Hvis musklerne i lang tid klemmer på deres egne blodkar (på grund af mange ”fejlalarmer”), så bliver der en ganske let iltmangel i musklerne. Det er i sig selv ufarligt, men en overfølsom 112 opfatter det som fare. Der kommer smerter, systemet sender nye alarmer ud – det er en ond cirkel.

Stress symptomer, højt blodtryk og lignende kan også opfattes som reaktioner i kroppen, som skyldes ubalance i alarmsystemet.

PTSD

Hvis man har været udsat for chokerende begivenheder (katastrofe, ulykker, vold, overgreb), kan hjernen 112 blive så hyperfølsom, at man får PTSD, som betyder Post Traumatisk Stress Disorder. Man er i en voldsom alarmtilstand meget af tiden og kan risikere at få alle de symptomer, der er nævnt ovenfor, så det bliver meget svært at få en hverdag til at fungere.