Hverdagsmeditation – også for børn

Du kan lytte til Hverdagsmeditation – også for børn her.

Overalt på planeten har mennesker opdaget og dyrket meditation i flere tusinde år, ofte som led i en spirituel/religiøs tradition. Ser man bort fra det (med al respekt), er meditation helt enkelt en fredfyldt form for indadvendt opmærksomhedstræning.

Forskning peger på, at man ikke behøver at have mediteret i ret lang tid, før effekten viser sig. Mennesker, som mediterer, lever længere og oplever:

  • bedre overblik i hverdagen
  • større handlekraft
  • større frihed overfor forventninger
  • større medfølelse.

Dyb hvile

Tanker og følelser er både fantastiske, uundgåelige og livsnødvendige. Samtidig kan de også være belastende. En simpel forklaring på meditationens positive virkninger kan være, at denne fredfyldte hviletilstand reducerer belastningen på sind og krop i hverdagen. Meditation træner kroppens og hjernens produktion af “velvære-stoffer.” Mennesker, som er trænede i meditation, kan kontrollere reaktioner i kroppen, som ellers fungerer pr. automatik (blodtryk, hjernerytme osv.) – fx i voldsomme stresssituationer. Mange topidrætsfolk bruger meditation eller mental træning til at vinde guld.

En moderne form for hverdagsmeditation er Mindfulness, som er træning af nærvær og opmærksomhed. Mindfulness er brugbart i forebyggelse og behandling af stress og depression. Meditation kan også hjælpe mennesker, som har et misbrug.

Noget af det, du finder i robusthedsprogrammet kan kaldes en form for hverdagsmeditation. Fx kan man bruge Historien om Tankernes Hus, Historien om et Tanketog, Opmærksomheden – Hjernens spotlys.

Lær og læs

Hvis man vil gøre mere ud af det, kan man naturligvis gå på kursus eller læse bøger om emnet. Fx professor David Fontanas bog Lær dig selv at meditere og Stephan Bodians bog Meditation for Dummies (på engelsk).

David Fontana har også skrevet bogen Teaching Meditation to Children: The Practical Guide to the Use and Benefits of Meditation Techniques, som handler om meditation for børn sammen med psykolog Ingrid Slack. Bogen er en fin introduktion, som voksne også kan have glæde af.

Der findes efterhånden en del gode bøger på dansk om mindfulness, og mange psykologer og aftenskoler afholder kurser i mindfulness.

Man skal være opmærksom på, at både bøger og lærere kan tilhøre en eller anden mere eller mindre afgrænset “skole,” hvor man sammenblander meditationens praksis med holdninger og ritualer, som stammer fra kulturel sammenhæng, hvor skolen er udviklet. Det er vigtigt, at man finder sig til rette med den form for meditation, som passer bedst til ens temperament og livsholdning.

En meget omfattende vidensbase om meditation findes på Institute of Noetic Science.

Mental rengøring

Nogle mennesker oplever, at det er bedst at meditere i et fællesskab, mens andre befinder sig bedre ved at meditere for sig selv. Det ene er ikke mere rigtigt end det andet. Det er en god ide at træne meditation på nogenlunde samme måde hver dag – som en slags ritual. Ligesom det at børste tænder er et dagligt hygiejneritual, kan meditation sagtens betragtes som mental rengøring, der renser sindet.