Hverdagsmeditation – også for børn

Du kan lytte til Hverdagsmeditation – også for børn her.

Overalt på planeten har mennesker opdaget og dyrket meditation i flere tusinde år, ofte som led i en spirituel/religiøs tradition. Ser man bort fra det (med al respekt), er meditation helt enkelt en fredfyldt form for indadvendt opmærksomhedstræning. Forskning viser, at man ikke behøver at have mediteret i ret lang tid, før effekten viser sig. Mennesker, som mediterer, lever længere og oplever:

  • bedre overblik i hverdagen
  • større handlekraft
  • større frihed overfor forventninger
  • større medfølelse.

Mennesker, der mediterer, kan ofte slet ikke lade være, fordi det føles så godt.

Dyb hvile

Tanker og følelser er både fantastiske, uundgåelige og livsnødvendige – og samtidig kan de jo være belastende. En simpel forklaring på meditationens positive virkninger kan være, at denne fredfyldte hviletilstand reducerer belastningen på sind og krop i hverdagen og giver mere plads til de selvhelende fysiologiske processer i kroppen og hjernen, som altid er i gang – ellers var vi her ikke. Meditation træner kroppens og hjernens produktion af “velvære-stoffer”. Mennesker, som er trænede i meditation, kan kontrollere reaktioner i kroppen, som ellers fungerer pr. automatik (blodtryk, hjernerytme osv.) – f.eks. i voldsomme stress situationer. Mange topidrætsfolk bruger meditation eller mental træning til at vinde guld.

En moderne form for hverdags meditation, som har fundet stor udbredelse er Mindfulness – træning af nærvær og opmærksomhed. Mindfulness er brugbart i forebyggelse og behandling af stress og depression. Meditation kan også hjælpe mennesker, som har et misbrug. En misbruger, som havde lært at meditere, sagde: “Det her er et bedre sus end alkohol og stoffer”.

Noget af det, du møder her på Robusthed.dk, kan godt kaldes en form for hverdagsmeditation uden religion. F.eks.: at lege med Tankernes Hus, Tanketog, Tankebobler, Tanketrylleri, Hjernens Spotlys og Vejrtrækning.

Lær og læs

Hvis man vil gøre mere ud af det, kan man naturligvis gå på kursus eller læse nogle bøger. F.eks.: Professor David Fontana’s enkle bog: Lær dig selv at meditere (L&R fakta 1999) og Stephan Bodians bog: Meditation for Dummies (fås kun på engelsk) . En bog om meditation for børn, som David Fontana har skrevet sammen med psykolog Ingrid Slack, er en fin introduktion, som voksne også kan have megen glæde af – den er også kun på engelsk (Fontana D, Slack I: Teaching Meditation to Children, Watkins 2007). En meget omfattende vidensbase om meditation findes på Institute of Noetic Science her. Der findes efterhånden en del gode bøger på dansk om mindfulness, og mange psykologer og aftenskoler afholder kurser i mindfulness.

Man skal være opmærksom på, at både bøger og lærere kan tilhøre en eller anden mere eller mindre afgrænset “skole”, hvor man sammenblander meditationens praksis som sådan, med holdninger og ritualer, som stammer fra den kulturelle sammenhæng, hvor skolen er udviklet. Det er vigtigt, at man finder sig til rette med den form for meditation, som passer bedst til ens temperament og livsholdning. Smid ikke barnet (meditationen) ud med badevandet (kulturel/spirituel indpakning), men gå på opdagelse, for selvfølgelig er der mange erfaringer, opsamlet gennem tusinder af år, som er nyttige.

Mental rengøring

Nogle mennesker oplever, at det er bedst at meditere i et fællesskab, mens andre befinder sig bedre ved at meditere for sig selv. Det ene er ikke mere rigtigt end det andet. Det er en god ide at træne meditation på nogenlunde samme måde hver dag – som en slags ritual. Ligesom det at børste tænder er et dagligt hygiejne ritual, kan meditation sagtens betragtes som mental rengøring, der renser sindet.

En gammel meditations lærer blev engang spurgt: ”Hvordan lærer jeg at meditere?” Hans svar var: ”Begynd – og fortsæt.”