Historier

En del af Robusthedsprogrammet handler om historier, fordi historier er en af de ældste måder at videreformidle viden på. De små historier i Robusthedsprogrammet kan være med til at skabe et sprog for det, der nogen gange er svært at tale om, nemlig tanker og følelser. Hver historie kan tilpasses, så den taler sig ind i lige netop den situation, den skal bruges i.

Beskrivelse af historier

Beskrivelse af historier

Historierne i robusthedsprogrammet er såkaldte mentaliserende historier. De er anderledes end klassiske historier, fordi de er skrevet uden en rigtig handling og uden en egentlig begyndelse og slutning. Der er også kun få figurer i historierne.

Grunden til dette er, at vi gerne vil lade dem, der hører eller læser historierne, danne deres egne billeder af historierne i deres egne tanker. Historierne inviterer på den måde til, at man skaber sine egne billeder inde i hovedet og tænker tanker om egne og andres tanker. 

Derfor skal vi arbejde med historier

Derfor skal vi arbejde med historier

Formålet med historierne er det samme som formålet med de øvrige elementer og redskaber i programmet: at vi skal kunne forstå og arbejde med tanker, følelser og mentalisering fra forskellige perspektiver. 

Når vi hører historier eller selv læser eller lytter til bøger, får vi indblik i personernes tanke – og følelsesliv og det styrker vores evne til at mentalisere. 

Det er vigtigt at kunne danne billeder af det, der foregår inde i vores egne og andres tanker, for uden et billede, er det svært at tale om. Jo klarere et billede vi har af hvad vi tænker og føler, jo bedre bliver vi til at sætte ord på det. Det hjælper os til at løse svære situationer, fordi vi bliver bedre til at tænke os om. 

Historier

Brug video i dit arbejde

Videoerne er tænkt som et supplement, som du kan bruge til at udbygge og understøtte det, du fortæller om robusthed. Da det til nogle af modulerne er nødvendigt med en meget præcis formulering, giver det dig mulighed for at fokusere på andre dele af din fremlæggelse.

Hvis du vælger at vise filmen til det pågældende tema, skal du sørge for at have adgang til fremviser/smartboard med internetadgang. 

Tankernes hus

https://www.youtube.com/watch?v=H1GWOzky0FU

Aldersgruppen 0-6 år

Når du underviser i Robusthedsprogrammet, er eksemplerne et vigtigt element, der anvendes for at understøtte læringen. Det er gennem levende og hverdagsrelaterede eksempler, at programmets anvendelsesmuligheder bliver tydelige for deltagerne. Samtidig er det også eksempler, der inspirerer og motiverer til, at deltagerne selv får lyst til at anvende programmet.

Det er ofte nemmest at anvende eksempler, som man selv har oplevet. Men vi har også samlet nogle eksempler, der kan anvendes på forskellige målgrupper, som du kan lade dig inspirere af.

Eksemplerne er aldersopdelt. Som underviser/formidler skal du forholde dig til, hvilken målgruppe de fagpersoner, du skal undervise, arbejder med, og på baggrund af dette tilpasse dine eksempler i undervisningen, så det er let for deltagerne at relatere til i forhold til egne arbejdsopgaver.

Vejledning i brug af eksempler

Eksempel: Film om følelser

Eksempel: Biderier i børnehaven

Case: At slå de andre børn

Case: Bange for fluer

Aldersgruppen 7-12 år

Når du underviser i Robusthedsprogrammet, er eksemplerne et vigtigt element, der anvendes for at understøtte læringen. Det er gennem levende og hverdagsrelaterede eksempler, at programmets anvendelsesmuligheder bliver tydelige for deltagerne. Samtidig er det også eksempler, der inspirerer og motiverer til, at deltagerne selv får lyst til at anvende programmet.

Det er ofte nemmest at anvende eksempler, som man selv har oplevet. Men vi har også samlet nogle eksempler, der kan anvendes på forskellige målgrupper, som du kan lade dig inspirere af.

Eksemplerne er aldersopdelt. Som underviser/formidler skal du forholde dig til, hvilken målgruppe de fagpersoner, du skal undervise, arbejder med, og på baggrund af dette tilpasse dine eksempler i undervisningen, så det er let for deltagerne at relatere til i forhold til egne arbejdsopgaver.

Vejledning i brug af eksempler

Eksempel: Pubertet

Eksempel: Mobbet i skolen

Aldersgruppen 13-21 år

Når du underviser i Robusthedsprogrammet, er eksemplerne et vigtigt element, der anvendes for at understøtte læringen. Det er gennem levende og hverdagsrelaterede eksempler, at programmets anvendelsesmuligheder bliver tydelige for deltagerne. Samtidig er det også eksempler, der inspirerer og motiverer til, at deltagerne selv får lyst til at anvende programmet.

Det er ofte nemmest at anvende eksempler, som man selv har oplevet. Men vi har også samlet nogle eksempler, der kan anvendes på forskellige målgrupper, som du kan lade dig inspirere af.

Eksemplerne er aldersopdelt. Som underviser/formidler skal du forholde dig til, hvilken målgruppe de fagpersoner, du skal undervise, arbejder med, og på baggrund af dette tilpasse dine eksempler i undervisningen, så det er let for deltagerne at relatere til i forhold til egne arbejdsopgaver.

Vejledning i brug af eksempler

Eksempel: Historie om skadelige tanker

Voksne

Når du underviser i Robusthedsprogrammet, er eksemplerne et vigtigt element, der anvendes for at understøtte læringen. Det er gennem levende og hverdagsrelaterede eksempler, at programmets anvendelsesmuligheder bliver tydelige for deltagerne. Samtidig er det også eksempler, der inspirerer og motiverer til, at deltagerne selv får lyst til at anvende programmet.

Det er ofte nemmest at anvende eksempler, som man selv har oplevet. Men vi har også samlet nogle eksempler, der kan anvendes på forskellige målgrupper, som du kan lade dig inspirere af.

Eksemplerne er aldersopdelt. Som underviser/formidler skal du forholde dig til, hvilken målgruppe de fagpersoner, du skal undervise, arbejder med, og på baggrund af dette tilpasse dine eksempler i undervisningen, så det er let for deltagerne at relatere til i forhold til egne arbejdsopgaver.

Eksempal: Bekymring om fremtid

Eksemplet illustrerer hvordan en historie kan være gavnlig

Ida blev færdiguddannet for to måneder siden. I starten var hun meget glad og lettet. Men nu kan hun mærke bekymringerne komme snigende. Hendes trygge studenterliv har ændret sig og hun ved ikke hvad fremtiden byder på. Især bekymrer hun sig om sin jobsituation. Hun har sendt mange jobansøgninger, men er ikke blevet kaldt til samtale endnu. Det går fint om dagen, men om aftenen, kan hun ikke sove, fordi bekymringerne fylder mere og mere i hendes tanker. En aften læser hun historien Tankefest. Hun synes det er en meget simpel historie, men alligevel giver den hende ro. Det går op for hende, at hun kan systematisere sine tanker som gæster, og at hun selv kan vælge hvilke gæster hun vil snakke med. Fx er gæsten jeg får aldrig et job en meget negativ gæst. Derfor vælger hun i stedet at snakke med gæsten jeg er nysgerrig på mit kommende job.

De næste aftener vender Ida tilbage til Tankefesten. Det er ikke alle aftener historien kan give hende ro. Men de fleste aftener finder hun ro i at systematisere sine tanker som gæster, hvor hun selv vælger hvem hun vil tale med.

Eksempel: Efter arbejde

Eksemplet illustrerer hvordan en historie kan være gavnlig

Kim har svært ved at finde ro i kroppen, når han kommer hjem fra arbejde. Tankerne om den nuværende arbejdsdag og den kommende arbejdsdag bliver ved med at cirkulere i hans hoved. Han spekulerer over, om han nu nåede alle opgaver, hvad skal der ske i morgen og hvordan han skal løse udfordringer på arbejdspladsen. Kim føler ofte at han har brug for en pause for sit eget hoved. Derfor er han begyndt at lytte til historien Velværekugler, når han kommer hjem fra arbejde. Han sætter sig i sin lænestol, tager hovedtelefoner på og afspiller historien. Historien hjælper ham med at flytte fokus fra det indre tankemylder til hans krop. Når han har afspillet den, så bliver han som regel roligere, fordi han får en pause.

Eksempel: Uro om aftenen

Eksemplet illustrerer hvordan en historie kan være gavnlig

Michaels datter, Maiken, er urolig om aftenen. Hun har den alder, hvor mange spørgsmål og tanker myldrer rundt i hendes hoved. Spørgsmål om sig selv, sine venner og sine forældre. Michael er bekymret og ved ikke helt, hvordan han skal berolige Maiken. Men efter anbefaling fra en nær ven, begynder Micheal at læse historien Tankernes Hus højt for Maiken. Det gør han et par aftenener i træk. Michael føler, at historien kan hjælpe Maiken og hun virker også glad for den. Men det går også op for Michael, at historien er med til at forbedre hans egen forståelse af Maiken og hvordan han kan hjælpe hende med at flytte sine tanker fra et rum til et andet. Tankernes Hus bliver en måde, hvorpå Andreas og Maiken får et fælles sprog om det der kan være svært at tale om.

Historier

Kære bruger

Hvis du selv finder på gode øvelser, mens du arbejder med robusthedsprogrammet, vil vi meget gerne høre om dem. Vi arbejder hele tiden på at udvikle og optimere indholdet på materialesamlingen, så gode idéer og input er meget velkomne.

Send en mail med en beskrivelse af din øvelse til cf@sundkom.dk, så kan din øvelse måske blive en del af robusthedsprogrammet.

Historien om en vind

Historien om at øve sig

Drengen der skød en tanke

Snurrekugler

Tanketog

Tankefest

Et fristed

Belønningsfabrikken

Tanketrylleri

Tankernes hus

Øvelser

Vi har samlet en række øvelser vi synes passer godt til dette modul. Du kan opleve at øvelserne går igen i andre moduler, det betyder blot at de kan anvendes med forskellige formål.

Hvis du gennem dit arbejde med robusthed selv finder på gode øvelser, så vil vi meget gerne høre om dem. Vi arbejder hele tiden på at udvikle og optimere indholdet her på hjemmesiden, så gode eksempler er hjerteligt velkommen.

Send en mail med en beskrivelse af dit eksempel til cf@sundkom.dk. Måske bliver dit eksempel en del af Robusthedsprogrammet.

Gruppedrøftelse: Hvorfor skal vi arbejde med dette modul?

For at starte implementeringsarbejdet, er det særdeles brugbart at få deltagerne til at debattere, hvordan dette kan anvendes i praksis. Her finder du en liste med inspiration til gode spørgsmål til debat. Vælg de spørgsmål, du vurderer er relevante for jer og tilpas dem til jeres kontekst.

Du kan også selv finde på spørgsmål, hvis du ikke finder det, du skal bruge her.

Når du lægger op til debat blandt deltagerne, er der forskellige måder at gribe det an på. Nedenstående er et par bud på, hvordan du kan skabe en livlig debat, hvor så mange som muligt byder ind.

Din opgave er her at sætte rammen for debatten og være ordstyrer.

 • Del gruppen op i mindre grupper på 3-5 deltagere og stil dem hver et spørgsmål, de skal debattere. Herefter fremlægger grupperne i plenum.
 • Stil hele gruppen et spørgsmål og bed dem drøfte spørgsmålet to og to i et par minutter. Inviter herefter til debat i plenum. Gentag med flere spørgsmål.
 • Lav brainstorm på en flip-over ud fra et konkret spørgsmål.

Spørgsmål til gruppedrøftelse

Vælg de historier fra programmet som du vil have deltagerne til at arbejde med. Print og kopier til alle.
Inddel deltagerne i grupper af 3-5 personer i hver gruppe og lad dem læse historierne individulet.

Tilpas spørgsmål og form til den tid, I har til rådighed. Her er nogle idéer til hvordan spørgsmålene kunne se ud:

Beskriv en situation i hverdagen, hvor arbejdet med historier er relevant.

 • Hvad får målgruppen ud af at arbejde med historier i denne situation?

Beskriv en situation fra hverdagen, hvor arbejdet med historier er svært.

 • Hvorfor er det svært i denne situation?
 • Kan situationen tilpasses, så arbejdet med historier bliver lettere?
 • Hvorfor er arbejdet med historier relevant for jeres målgruppe?

Evt.

 • Hvilke problemer kan ses i arbejdet med historier ?
 • Hvordan kan problemerne løses?
 • Hvad kan arbejdet med historier gøre for jeres målgruppe?

Du kan vælge at stille et, flere eller alle spørgsmål og du kan selv supplere med nogle andre, der passer ind i jeres gruppe til videre debat.

 • Lav en kort opsamling i plenum

Øvelse til historien om et tanketog

Varighed: 30 minutter

Målgruppe: Fra 8 år 

Formål: At deltagerne bliver opmærksomme på, hvordan deres tanker påvirker strømmen af tanker, man tænker. Hvordan man ved at beslutte sig, kan komme af et tanketog og vælge at stige om bord på et andet. Øvelsen trækker tempoet ud af tænkningen, så tankerne bliver mere overskuelige at forholde sig til. Du kan bruge vedhæftede PDF filer til øvelsen.

Du kan printe historien og øvelsen her, husk at printe tanketog også

TANKETOG til download

TANKETOG OG SPØRGSMÅL til download

Sådan gør du:

 • Bed deltagerne om at tænke på et tanketog, de nogle gange oplever fører dem afsted med trælse tanker.
 • Deltagerne skal nu klippe “togvogne” ud, og der tegnes/skrives en tanke i hver “togvogn”. Togvognene lægges i rækkefølge, så det bliver synligt, hvordan den ene tanke tager den anden.
 • Bed deltagerne om at vælge hvilken tanke, der skal være deres “stop tanke” altså den tanke, der skal minde dem om, at de er på vej med et tanketog, der ikke fører et godt sted hen.
 • Bed deltagerne om at lave et nyt “tanketog”, der fører et bedre sted hen ud fra den “stop tanke”, de har valgt.
 • Snak om, hvordan man øver sig i at skifte tanketog.

Øvelse til historien om en vind

Varighed: 5 – 30 min

Målgruppe: Fra 4 år

Formål: Historien kan bruges som opstart til at arbejde med at tanker. Historien kan suppleres med øvelser fra modulerne Opmærksomheden og Tankebobler

Print historie og øvelse her

Øvelse til historien om at øve sig

Varighed: 20 – 60 min

Målgruppe: Fra 4 år 

Formål: Historien og øvelsen kan bruges til at give deltagerne et billede på, hvordan man kan øve sig, og hvorfor det er vigtigt. Øvelsen kan både bruges i en personalegruppe eller målgruppen.

 • Snak med deltagerne om betydningen af at øve sig og turde kaste sig ud i noget, man endnu ikke kan.
 • Snak om, hvilke ting deltagerne godt kunne tænke sig at øve sig på.
 • Snak med deltagerne om, hvordan man kan tænke for at gøre det sjovere at øve sig på noget svært.

Ønsker du at arbejde videre med at sætte mål for noget konkret, så kan du gøre det med øvelsen Mig, der ligger under Mentalisering – Øvelser

Du kan printe historien og øvelsen her

Øvelse til drengen, der skød en tanke

Varighed: 20 – 60 min

Målgruppe: Fra 4 år

Formål: Historien og øvelsen kan bruges til at illustrere, hvordan tanker påvirker os, og hvordan man kan arbejde med tankerne. Du kan supplere historien med flere af øvelserne under modulerne Tankebobler og Opmærksomheden

Øvelse til historien om snurrekugler

Varighed: 10 minutter

Målgruppe: Alle

Formål: At skabe ro i kroppen og i tankerne ved at bruge historien som en slags bodyscan. 

Læs historien højt og giv deltagerne tid til at mærke efter hver gang snurrekuglerne skal videre fra et sted i kroppen til et andet. 

Du kan finde flere øvelser til at skabe ro i krop og tanker under modulet kroppen

Øvelse til historien om tankefesten

Varighed: 30-60 min

Målgruppe: Fra 4 år 

Formål: At bruge tankerne til at tale om mentalisering. Øvelsen kan bruges i en til en samtaler og i mindre grupper hvor der er tillid. Der kan suppleres med øvelsen “Vurder en tanke”, som ligger under modulet Tankebobler. 

 • Snak om det at have uvelkomne tanker, der maser sig på.
 • Er der nogen, der kender det?
 • Hvad gør man, når man gerne vil flytte sine tanker til noget, der er bedre?
 • Skriv gode ideer op på en planche og hæng den op et synligt sted i rummet.

Øvelse til historien om et fristed

Varighed: 10 – 30 min

Målgruppe: Fra 4 år

Formål: At hjælpe deltagerne til at forestille sig, at de inde i hovedet, kan skabe sig sit eget personlige fristed og derinde kan finde ro blandt mange tanker.

– Bed deltagerne om at bruge et par minutter på at sidde i stilhed og skabe deres eget fristed inde i deres egne tanker. Del dem efterfølgende i mindre grupper på 2-4 personer, og lad dem fortælle hinanden på skift, hvordan der er i deres fristed, og hvad de kan bruge det til.

Du kan supplere øvelsen med nogle af de øvelser, der ligger under modulet Kroppen, fx vejrtrækningsøvelser, der også har til formål at skabe ro indeni.

Øvelse til historien om belønningsfabrikken

Varighed: 20-30 min

Målgruppe: Fra 6 år

Formål: At blive bevidst om alle de fristelser vi møder hver dag og om hvor vigtigt det er at kunne sige nej  til ting, du ikke har godt af. 

Du kan finde mere inspiration i tekstafsnittet om selvkontrol, som ligger under modulet Kroppen (det ligger i Om Kroppen)

Øvelse til historien om tanketrylleri

Varighed: 20 – 40 min

Målgruppe: Fra 4 år

Denne historie kan ses som en fortsættelse af historien om et tanketog, men den kan også bruges alene.

Formål: At blive bevidst om en egne tanker og følelser, som er den ene del af mentalisering. Øvelsen kan også hjælpe til at få opmærksomhed på tankerne og hvordan man kan flytte opmærksomheden til andre tanker.

Hvis du som fagperson arbejder med mennesker, der er udfordrede på deres evne til mentalisering, er det en god ide (tit) at stille nysgerrige spørgsmål, som træner evnen til at skifte perspektiv:

Forslag til spørgsmål kunne være…..

Hvad tænker du på?

Kan du også tænke det på en anden måde?

Hvad tænker du om, at du tænker sådan?

Hvad betyder det for dig, at du tænker sådan lige nu?

Det træner barnets evne til omtanke (at tænke tanker om sine tanker).

Du kan supplere øvelsen her med øvelsen Spørgsmål, der gør en forskel, der ligger under modulet Mentalisering – Øvelser

Øvelse til historien om tankernes hus

Varighed: 30 min – 1 1/2 time

Målgruppe: Fra 4 år 

Formål: At deltagerne bliver opmærksomme på deres tanker, og at de lærer, hvordan de kan flytte sig mellem tanker.

Bed deltagerne om at tegne deres eget hus på et stykke papir. Del dem herefter ind i mindre grupper, og lad dem præsentere deres tankehus for hinanden. Snak om rum med svære, glade, triste, lette og gode tanker og tal om, hvad deltagerne gør, når de bevæger sig fra et rum til et andet.

Lad deltagerne komme med eksempler på, hvordan man bevæger sig fra rum til rum. Det er ofte deltagernes egne ideer, der virker bedst.

Det er vigtigt at du ikke viser deltagerne eksempler på hvordan tankernes hus kan se ud, for så tror de måske at det skal se ud på en bestemt måde. 

Det er bevægelsen fra rum til rum, der er vigtig at have fokus på – ikke de konkrete tanker i de forskellige rum.

Du kan supplere øvelsen med Øvelsen Spotlys, der ligger under modulet Opmærksomheden – Øvelser

Projekt tankernes hus

Varighed: 30 min – så lang tid der er nødvendig

Målgruppe: Fra 4 år

Formål: At illustrere hvordan tankernes hus kan se ud og at sætte fokus på tanker i børnehaven eller klassen.

Lav en fysisk model af tankernes hus, I kan have den stående i klassen/stuen. Lad børnene samle genstande, de kan bruge til at symbolisere tanker i de forskellige rum. Huset kan bruges ved givne lejligheder til at sætte fokus på forskellige typer af tanker, og være et fælles pædagogisk sprog for og billede på det usynlige, der foregår inde i vores tanker. Børnene kan med deres egne genstande være med til at sætte ord på deres egne tanker. Sørg igen for, at det, I har fokus på, er, hvordan vi flytter vores opmærksomhed fra et rum til et andet.

Jo oftere I går på opdagelse i jeres fælles tankehus, jo mere træner du børnene i at tænke tanker om egne og andres tanker.

Download PDF her

Cases

En case er en problemstilling man kan bruge som udgangspunkt for at arbejde med Robusthedsprogrammet. En case indeholder ikke en løsning, men har alene det formål, at man i en drøftelse af mulige vinkler og løsninger bringer programmets viden og værktøjer i spil.

Vi arbejder hele tiden på at udvikle og optimere indholdet på materialesamlingen, så gode idéer og input er meget velkomne. Hvis du har en case eller en øvelse fra dit arbejde i praksis som kunne være relevant for andre, der arbejder med Robusthedsprogrammet, vil vi meget se den og eventuelt lægge den op her på materialesamlingen. Husk at alt hvad du sender til os skal anonymiseres.

Send en mail med en beskrivelse af din øvelse til cf@sundkom.dk, så kan din øvelse måske blive en del af robusthedsprogrammet.